ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο τραπέζι των Θεσμών αφορολόγητο και φοροαπαλλαγές

Στο τραπέζι των Θεσμών αφορολόγητο και φοροαπαλλαγές

Μπορεί η μείωση του αφορολογήτου από τα 8.636 ευρώ στα 6.000 ευρώ να μοιάζει ως η πιο σκληρή παραχώρηση που καλείται να κάνει η κυβέρνηση, ωστόσο οι δανειστές έχουν βάλει σε «πρώτο πλάνο» όλες τις φοροαπαλλαγές που ισχύουν σήμερα για φυσικά και νομικά πρόσωπα και οι οποίες κοστίζουν στον προϋπολογισμό συνολικά 3,56 δισ. ευρώ.

Εάν το αφορολόγητο μειωθεί στις 6.000 ευρώ – κάτι που το οικονομικό επιτελείο αρνείται πως έχει οριστικοποιηθεί- αντίστοιχα η έκπτωση φόρου θα μειωθεί στα 1.300 ευρώ και η φορολογική βάση θα διευρυνθεί τόσο που στα δημόσια ταμεία θα εισρεύσουν αυτομάτως 2 δισ. ευρώ (ειδικά στην περίπτωση που δεν υπάρξουν αλλαγές στην κλίμακα). Αλλά μεγάλη ροή εσόδων δεν θα προέλθει μόνον από το «κούρεμα» του αφορολογήτου , αλλά και από το «κούρεμα» των φοροαπαλλαγών.

Σε κάθε περίπτωση το προσχέδιο του Μνημονίου (Supplemental Memorandum of Understanting) που έχουν συντάξει οι θεσμοί προβλέπει επανεξέταση όλων των κινήτρων που υπάρχουν στη φορολογία εισοδήματος και την κατάργηση των απαλλαγών που κρίνονται αναποτελεσματικές ή άδικες.

Από τις 620 φοροαπαλλαγές που καταγράφει ο προϋπολογισμός οι 117 αφορούν στο φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, οι 98 σε απαλλαγές στη φορολογία εισοδήματος των νομικών προσώπων, οι 32 στη φορολογία πλοίων, 22 στον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων, 36 στη φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, 29 στον φόρο μεταβίβασης ακινήτων, 15 στον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων, 70 στα τέλη χαρτοσήμου και οι 42 στους φόρους κατανάλωσης.

Από τις παραπάνω φοροαπαλλαγές η προσοχή των δανειστών φέρεται να πέφτει σε αυτές που ισχύουν σήμερα στους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης και κοστίζουν στον προϋπολογισμό σχεδόν 1 δισ. ευρώ, αλλά και στις φορολογικές εκπτώσεις και απαλλαγές που εφαρμόζονται στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων και κοστίζουν στον προϋπολογισμό 430εκατ. ευρώ.

Στο «κάδρο» πάντως παραμένουν και οι απαλλαγές των νοικοκυριών και ειδικότερα οι ιατρικές δαπάνες και η έκπτωση 1,5% του φόρου μισθωτών – συνταξιούχων, λόγω μηνιαίας παρακράτησης.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ