ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Γονατίζουν» τα ελληνικά νοικοκυριά από το κόστος του ενοικίου

«Γονατίζουν» τα ελληνικά νοικοκυριά από το κόστος του ενοικίου

Στην Ελλάδα τα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα δαπανούν πάνω από το 68,6% του εισοδήματός τους για την καταβολή ενοικίου και το 54,2% του εισοδήματός τους για να εξυπηρετήσουν ένα στεγαστικό δάνειο. Αν και οι τιμές των ενοικίων στην Ελλάδα έχουν μειωθεί τα τελευταία χρόνια, η πολύ μεγαλύτερη συρρίκνωση των εισοδημάτων των νοικοκυριών, καθιστά το πρόβλημα εκρηκτικό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ το 61,9% των Ελλήνων κατοικεί σε ιδιόκτητο σπίτι, το 10% διαμένει σε οικία για την οποία έχει λάβει στεγαστικό δάνειο, το 21,2% καταβάλει ενοίκιο για τη στέγαση του και ένα 6,7% εξασφαλίζει στέγαση μέσω άλλων τρόπων (επιδοτούμενο ενοίκιο, στέγαση σε ειδικές δομές , κ.α..)

Αξίζει να τονιστεί πως στις ΗΠΑ το 22,9% των Αμερικανών κατοικεί σε ιδιόκτητο σπίτι, το 40% διαμένει σε οικία για την οποία έχει λάβει στεγαστικό δάνειο, το 34,9% καταβάλει ενοίκιο για τη στέγαση του και ένα 1,9% εξασφαλίζει στέγαση μέσω άλλων τρόπων.

Σχεδόν το 15% των ενοικιαστών ακίνητων και το 10% όσων αποπληρώνουν στεγαστικό δάνειο στις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ δαπανούν πάνω από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για το κόστος στέγασης. Στην Κροατία, τη Χιλή, την Πορτογαλία, την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες περισσότερα από τα μισά φτωχά νοικοκυριά δαπανούν περισσότερο από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για ενοίκιο.

Από τα στοιχεία του ΟΟΣΑ προκύπτει πως οι κοινωνικές πολιτικές για στέγαση, όπως τα επιδόματα κατοικίας υιοθετούνται από αρκετές χώρες, ωστόσο υπάρχουν μεγάλες διαφορές ανά χώρα στο ύψος των σχετικών δαπανών.

Οι δημόσιες δαπάνες για επιδόματα στέγασης ανέρχονται στο 1,4% του ΑΕΠ, στη Βρετανία, στο 0,83% του ΑΕΠ στη Γαλλία και στο 0,82% του ΑΕΠ στη Φινλανδία. Οι δημόσιες δαπάνες για επιδόματα στέγασης είναι κοντά στο 0,5% του ΑΕΠ στη Δανία, τη Γερμανία, τις Κάτω Χώρες, τη Νέα Ζηλανδία και τη Σουηδία, καθώς και μεταξύ 0,1 και 0,3% του ΑΕΠ στην Αυστραλία, την Αυστρία, τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Ιρλανδία, την Ιαπωνία και τις ΗΠΑ.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ