ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρωτογενές πλεόνασμα 1 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο

Πρωτογενές πλεόνασμα 1 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο

Με το δεξί μπήκε στο 2017 ο κρατικός προϋπολογισμός, καθώς τον Ιανουάριο κατεγράφη υπέρβαση εσόδων και αξιοσημείωτη συγκράτηση δαπανών με αποτέλεσμα το πρωτογενές πλεόνασμα να ανέλθει στο 1 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση τον Ιανουάριο 2017 κατεγράφη πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 832 εκατ. ευρώ έναντι πλεονάσματος 888 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2016 και στόχου του Προϋπολογισμού 2017 (που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού) για πλεόνασμα 530 εκατ. ευρώ.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 1,012 δισ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 1,003 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2016 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 670 εκατ. ευρώ.

Οι επιδόσεις του προϋπολογισμού προσθέτουν ένα ακόμη επιχείρημα στη διαπραγματευτική φαρέτρα της ελληνικής κυβέρνησης έναντι των θεσμών και ειδικά έναντι του απαισιόδοξου ΔΝΤ.

Ειδικότερα, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 4,15 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 166 εκατ. ευρώ ή 4,2% έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2017. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4,041 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 325 εκατ. ευρώ ή 8,7% έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2017. Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 314 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 18 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (296 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου 2017 ανήλθαν στα 3,32 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 137 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (3,46 δισ. ευρώ).Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3,29 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 19 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016 κατά 107 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 175 εκατ. ευρώ για αποδόσεις στην Ε.Ε..

Τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ανήλθαν σε 117 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 159 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 27 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 118 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ