ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλαγές στην οδηγία για την φοροαποφυγή αποφασίζει το Ecofin

Αλλαγές στην οδηγία για την φοροαποφυγή αποφασίζει το Ecofin

Με κεντρικό θέμα την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής θα συνεδριάσει σήμερα στις 11.30 ώρα Ελλάδος στις Βρυξέλλες στο συμβούλιο υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ecofin).

Το συμβούλιο θα κληθεί να καταλήξει σε μια γενική προσέγγιση για την τροποποίηση της οδηγίας κατά της φοροαποφυγής. Η εν λόγω τροποποίηση αφορά στις ασυμφωνίες με τρίτες χώρες ως προς τη μεταχείριση υβριδικών χρηματοπιστωτικών μέσων.

Παράλληλα, το συμβούλιο θα αξιολογήσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά στον καθορισμό κριτηρίων και διαδικασιών για την κατάρτιση ενωσιακού καταλόγου μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας.

Το συμβούλιο θα εγκρίνει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2018. Οι κατευθυντήριες γραμμές αυτές θα χρησιμεύσουν ως έγγραφο αναφοράς για τον προσεχή δημοσιονομικό κύκλο.

Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να εγκρίνουν με ειδική πλειοψηφία, σύσταση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2015. Σύμφωνα με τις συνθήκες της ΕΕ, το συμβούλιο συντάσσει τις συστάσεις για την απαλλαγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η απόφασή του βασίζεται σε έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Τέλος, το Ecofin θα δώσει εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ολοκληρώσει τις προετοιμασίες της ΕΕ για τη διάσκεψη των υπουργών Οικονομικών και των διοικητών των κεντρικών τραπεζών των χωρών της G20. Η διάσκεψη θα διεξαχθεί στις 17 και 18 Μαρτίου 2017 στο Baden-Baden στη Γερμανία.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ