Ύφεση και το 2016 στην Ελλάδα με «βούλα» της ΕΛΣΤΑΤ

Η αβεβαιότητα που επικράτησε στο τελευταίο τρίμηνο του 2016 σε σχέση με το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης επιβάρυνε την πραγματική οικονομία όπως προκύπτει από τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της περιόδου Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 2016. Τελικά το 2016 έκλεισε με οριακή ύφεση 0,05% έναντι ανάπτυξης 0,3% που ανέμενε η κυβέρνηση.

Με βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε όρους όγκου, κατά το τέταρτο τρίμηνο 2016, παρουσίασε μείωση κατά 1,2%, σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο 2016, έναντι της μείωσης 0,4% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση της Στατιστικής Αρχής στις 14/02/17. Σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο 2015 το ΑΕΠ παρουσίασε μείωση κατά 1,1% έναντι της αύξησης 0,3% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση του τέταρτου τριμήνου.

Με βάση μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε όρους όγκου, κατά το τέταρτο τρίμηνο 2016 παρουσίασε μείωση κατά 1,4% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο 2015 έναντι της αύξησης 0,2% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση του τέταρτου τριμήνου.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ οι διαφορές αυτές είναι αποτέλεσμα της ενσωμάτωσης στοιχείων που δεν ήταν διαθέσιμα κατά την πρώτη εκτίμηση. Τα στοιχεία αυτά είναι είτε μηνιαία (όπως στοιχεία Ισοζυγίου Πληρωμών μηνός Δεκεμβρίου) είτε τριμηνιαία (όπως δείκτες κύκλου εργασιών των κλάδων των υπηρεσιών και στοιχεία της έρευνας εργατικού δυναμικού).

Η επί τα χείρω αναθεώρηση των στοιχείων από την ΕΛΣΤΑΤ επιδρά και στην αξιολόγηση, καθώς το μακροοικονομικό σενάριο που χρησιμοποιούσαν κυβέρνηση και θεσμοί και το οποίο προέβλεπε ανάπτυξη 0,3% για το 2016 και ανάπτυξη 2,7% εφέτος αναθεωρείται δεδομένου ότι το 2016 η Ελλάδα κατέγραψε ύφεση 0,05%.

Διαβάστε επίσης