ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δρομολογούνται 6.000 κατασχέσεις την ημέρα για χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία

Δρομολογούνται 6.000 κατασχέσεις την ημέρα για χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία

Την άμεση αύξηση του ημερήσιου ορίου ηλεκτρονικών κατασχετηρίων ανά τράπεζα, τουλάχιστον στο επίπεδο των 6.000, ζητά για τους οφειλέτες των ασφαλιστικών ταμείων ο διοικητής του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης Αθανάσιος Μπακαλέξης.

Σε υπηρεσιακό έγγραφο που απέστειλε στο Κέντρο Είσπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών ο κ. Μπακαλέξης θεωρεί πως «το συστημικό όριο αποστολής ηλεκτρονικών κατασχετηρίων που ισχύει για την παραγωγική λειτουργία του κόμβου του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) θα πρέπει να ανέλθει τουλάχιστον στα 1.500 ηλεκτρονικά κατασχετήρια ανά πιστωτικό ίδρυμα και ανά εργάσιμη μέρα».

Δεδομένου ότι σήμερα στην Ελλάδα λειτουργούν τέσσερις μεγάλες συστημικές τράπεζες, τα ηλεκτρονικά κατασχετήρια θα πρέπει να ανέλθουν σε τουλάχιστον 6.000 ημερησίως, σύμφωνα με όσα προκύπτουν από το έγγραφο.

Ο κ. Μπακαλέξης κατέληξε στη συγκεκριμένη εντολή δεδομένου ότι «με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, ο αριθμός των οφειλετών που καλείται να διαχειριστεί το ΚΕΑΟ εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει το 1.500.000» όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο εν λόγω έγγραφο.

Από το τέλος του 2015 έως το τέλος του 2016 το τρέχον υπόλοιπο των οφειλών στο Κέντρο Είσπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών αυξήθηκε κατά 2.185.415.206 ευρώ, που αναλογεί σε 14,23% αύξηση μέσα στο έτος. Από αυτά, τα 1.317.298.692 ευρώ είναι αύξηση στις κύριες οφειλές και τα 868.116.514 ευρώ είναι αύξηση στα πρόσθετα τέλη (11,65% και 21,45% αύξηση αντίστοιχα). Μέσα στο 2016 εντάχθηκαν στο ΚΕΑΟ 48.677 νέοι οφειλέτες με συνολικές οφειλές ύψους 824.134.539 ευρώ (κύρια οφειλή και πρόσθετα τέλη).

Το Κέντρο Είσπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών έχει θέσει ως στόχο την είσπραξη 1 δισ. ευρώ από τους οφειλέτες των Ταμείων το 2017. Επίσης, το ΚΕΑΟ θα προχωρήσει φέτος στις ακόλουθες ενέργειες:

  • Στην ολοκλήρωση μαζικών εντάξεων μη ρυθμισμένων οφειλών από τους τ. ΦΚΑ (ΕΦΚΑ) στο ΚΕΑΟ εντός του πρώτου εξαμήνου του 2017.
  • Στον χαρακτηρισμό οφειλών ύψους 2 δισ. ευρώ ως ανεπίδεκτων είσπραξης με εφαρμογή του άρθρου 108 του Ν. 4387/2016.
  • Στην έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος Ανάλυσης Επικινδυνότητας (Risk Analysis) έως 30/6/2017.
  • Στην αποστολή ατομικών ειδοποιήσεων στους οφειλέτες που θα ενταχθούν μαζικά εντός 3 μηνών από την ένταξη.
  • Στη λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης εντός 70 ημερών ύστερα από απώλεια ρύθμισης.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ