ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε ισχύ ο Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Σε ισχύ ο Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Τέθηκε σε ισχύ ο Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας, ο οποίος κυρώθηκε με Προεδρικό Διάταγμα, μετά από πρόταση του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με τον Κώδικα, ο οποίος αποσκοπεί στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης στην αγορά, θεσπίζονται, για πρώτη φορά, αρχές και κανόνες που διέπουν, κατά τρόπο δεσμευτικό, τις σχέσεις μεταξύ των καταναλωτών, των προμηθευτών και των ενώσεών τους, καλύπτοντας το σύνολο των εμπορικών κλάδων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

Η παρακολούθηση της τήρησης του Κώδικα έχει ανατεθεί στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή».

Σύμφωνα με το νόμο ο Συνήγορος του Καταναλωτή, στο πλαίσιο της αρ μοδιότητάς του, διαμεσολαβεί και αυτεπαγγέλτως για τη συμβιβαστική επίλυση διαφορών μεταξύ προμηθευ- τών και καταναλωτών ή ενώσεων καταναλωτών, που απορρέουν από παράβαση των διατάξεων του Κώδικα και δημοσιοποιεί, κατά την κρίση του, τα σχετικά πορίσματα και συστάσεις.

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή καλεί τους καταναλωτές, τους προμηθευτές και τις ενώσεις τους, να ενημερωθούν για τον Κώδικα, ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής, ώστε να γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, καθώς και τη δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης τυχόν διαφορών τους με απλές, γρήγορες και χωρίς κόστος διαδικασίες.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ