ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι λέει η ΕΚΤ για το ρόλο της στην τρόικα

Τι λέει η ΕΚΤ για το ρόλο της στην τρόικα

Στο ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην τρόικα όπως αυτός αναδεικνύεται στην έκθεση του Ανεξάρτητου Γραφείου Αξιολόγησης του ΔΝΤ (IEO) εστιάζει η ετήσια έκθεση της ΕΚΤ για την οικονομία της ζώνης του ευρώ, τη νομισματική πολιτική και τον ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό τομέα το που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Η έκθεση αναφέρει πως μετά τις κρίσεις που ξέσπασαν σε ορισμένες χώρες της ζώνης του ευρώ και τα συναφή δάνεια και προγράμματα προσαρμογής των ΕΕ-ΔΝΤ, το Ανεξάρτητο Γραφείο Αξιολόγησης του ΔΝΤ δημοσίευσε συνολική έκθεση για τον ρόλο του Ταμείου κατά τη διάρκεια αυτών των κρίσεων και τη συμμετοχή του σε προγράμματα οικονομικής στήριξης για την Ελλάδα, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία.

Παρότι η έκθεση ασχολήθηκε ως επί το πλείστον με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του Ταμείου, περιλάμβανε ωστόσο και προβληματισμούς για οικονομικά θέματα, όπως τα αίτια της κρίσης, αλλά και η φύση και η καταλληλότητα των επιβληθέντων όρων πολιτικής.

Στην έκθεση του ΙΕΟ ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην τρόικα χαρακτηριζόταν ως «αμφιλεγόμενη περιοχή». Όπως τονιζόταν, οι Αρχές από διάφορες χώρες εκτός της G20 και της Ευρώπης βρήκαν τους κανόνες με τους οποίους η ΕΚΤ καθόταν στην ίδια πλευρά του τραπεζιού με το ΔΝΤ ακατάλληλους και τους χαρακτήρισαν ως «κακή διακυβέρνηση».

Επίσης, υπάλληλοι από άλλες κεντρικές τράπεζες που ερωτήθηκαν σχετικά από το ΙΕΟ ανέφεραν ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων σε αυτό το καθεστώς, κάτι που επεσήμανε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η επίσημη εξήγηση της εμπλοκής της ΕΚΤ στο ελληνικό πρόγραμμα είναι πως η ΕΚΤ έλαβε μια σειρά μέτρων για να βοηθήσει τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στην Ελλάδα και ως εκ τούτου έπρεπε να παρακολουθεί εκ τους σύνεγγυς για να προασπίσει τα συμφέροντας της.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ