ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ασυλία των τραπεζιτών στο επίκεντρο συνάντησης κυβέρνησης - θεσμών

Η ασυλία των τραπεζιτών στο επίκεντρο συνάντησης κυβέρνησης - θεσμών
ΑΠΕ - ΜΠΕ/ΑΠΕ - ΜΠΕ/Αλέξανδρος Μπελτές

Η τροπολογία για την προστασία των τραπεζικών στελεχών και των δημοσίων υπαλλήλων που εμπλέκονται στις αναδιαρθρώσεις δανείων και οφειλών υπερχρεωμένων επιχειρήσεων αναμένεται να απασχολήσει σήμερα τη συνάντηση των υπηρεσιακών στελεχών των υπουργείων Οικονομίας, Οικονομικών και Δικαιοσύνης με τα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών.

Σύμφωνα με πληροφορίες η σχετική διάταξη που έχει ήδη λάβει τα σχόλια των ΔΝΤ, ΕΕ, ΕΚΤ και ESM αναμένεται να αποκρυσταλλωθεί στις σημερινές διαβουλεύσεις.

Η διάταξη συντάχθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις εισαγγελικών λειτουργών, αφενός για να είναι «χρηστική», δηλαδή να προλαμβάνει πιθανές δικονομικές επιπλοκές, αφετέρου προκειμένου η εισαγωγή της να μην επηρεάσει υποθέσεις που ήδη βρίσκονται στο ακροατήριο.

Ωστόσο, η τελική μορφή της διάταξης που θα κατατεθεί προς ψήφιση έως τις 15 Μαΐου στη Βουλή για την προστασία των τραπεζικών στελεχών και των δημοσίων λειτουργών απέχει από όσα είχε προτείνει η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών στον υπουργό Δικαιοσύνης Σταύρο Κοντονή.

Συγκεκριμένα, η διάταξη συνδέει τη χορήγηση της «ασυλίας» με την απόδειξη ότι δεν υπήρχε δόλος στις πράξεις εκείνων που χειρίστηκαν αναδιαρθρώσεις δανείων και οφειλών υπερχρεωμένων επιχειρήσεων που ζημίωσαν τελικά τα πιστωτικά ιδρύματα και το Δημόσιο. Στη βάση αυτή η παροχή νομικής κάλυψης για τα τραπεζικά στελέχη και τους δημοσίους λειτουργούς θα ισχύει εφόσον συντρέχουν σωρευτικά κάποιες προϋποθέσεις. Σε αυτές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι εξής:

  • Η ύπαρξη αποφάσεων θεσμοθετημένων εγκριτικών επιτροπών ή οργάνων κάθε πιστωτικού και χρηματοδοτικού ιδρύματος ή υπηρεσιών οργάνων του Δημοσίου που κρίνουν αιτιολογημένα ότι προβλέπεται ανέφικτη η είσπραξη του συνόλου της απαίτησης και ως εκ τούτου η οφειλή πρέπει να αναδιαρθρωθεί. Η αιτιολόγηση αυτή θα πρέπει να αποδεικνύεται επαρκής διαφορετικά θα θεωρείται πως το τραπεζικό στέλεχος ή ο δημόσιος υπάλληλος ενήργησαν με δόλο και τέλεσαν κακουργηματική απιστία.
  • Θα πρέπει να αποδεικνύεται πως δεν έχουν παραβιαστεί οι σχετικές κανονιστικές πράξεις της Τράπεζας της Ελλάδος και πως έχει τηρηθεί το πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού.
  • Θα πρέπει να αποδεικνύεται πως οι πράξεις ή παραλείψεις τελούνται με σκοπό, είτε την είσπραξη μέρους τουλάχιστον της απαίτησης είτε τη συνέχιση της δραστηριότητας επιχείρησης με βάση συμφωνία εξυγίανσης ή σχέδιο αναδιοργάνωσης και διάσωσης αυτής και μέσω αυτής, στην εξασφάλιση είσπραξης τουλάχιστον μέρους της απαίτησης. Εάν τελικά η συμφωνία εξυγίανσης ή το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης δεν καταλήξει στο επιθυμητό αποτέλεσμα και τα δάνεια και οι οφειλές της επιχείρησης δεν εισπραχτούν ούτε μερικώς, οι εμπλεκόμενοι στις αναδιαρθρώσεις οφειλών δεν θα καλύπτονται από τις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ