ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντιμέτωποι με πειθαρχική δίωξη οι εφοριακοί που αρνούνται την αξιολόγηση

Αντιμέτωποι με πειθαρχική δίωξη οι εφοριακοί που αρνούνται την αξιολόγηση
Η Εφορία Τρικάλων κατά τη διάρκεια απεργίας των εφοριακών Eurokinissi/φώτο αρχείου

Αντιμέτωποι με πειθαρχική δίωξη θα βρεθούν οι εφοριακοί που αρνηθούν να συντάξουν εκθέσεις αξιολόγησης.

Αυτό προκύπτει από έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης – Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης που εστάλη στις εφορίες και το οποίο έχει προκαλέσει την αντίδραση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες.

Οι συνδικαλιστές των εφοριακών υποστηρίζουν πως «η αξιολόγηση των εργαζομένων εντός των μνημονίων αποτελεί το όχημα και την νομιμοποιητική διαδικασία για δυσμενείς εξελίξεις στις εργασιακές σχέσεις και συνθήκες των στοχοποιημένων δημοσίων υπαλλήλων».

Στην ίδια βάση οι συνδικαλιστές καταγγέλλουν προσπάθεια κατατρομοκράτησης των εφοριακών που δεν αποδέχονται την αξιολόγηση. Στη σχετική ανακοίνωση τονίζουν τα εξής:

«Η προώθηση άλλωστε διαδικασιών όπως η καθιέρωση περιγραμμάτων θέσης, ατομικής στοχοθεσίας και εξατομικευμένων μισθών, επιβεβαιώνουν τις ανησυχίες μας για τις πραγματικές διαθέσεις της Διοίκησης, η οποία αντιδρώντας στην Απεργία – Αποχή από την αξιολόγηση που προκήρυξε η ΑΔΕΔΥ και υιοθέτησε νόμιμα η ΠΟΕ –ΔΟΥ, δεν δίστασε με το υπ΄ Αρ. Πρωτ.: 2/31629/0004/20.4.2017 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης – Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης Τμήμα Α,΄ μεταξύ άλλων να απειλεί και να τρομοκρατεί τους συναδέλφους εργαζόμενους με πειθαρχική δίωξη για την μη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης».

Το έντυπο αξιολόγησης

Στο έντυπο της έκθεσης αξιολόγησης στο οποίο αντιτίθενται η ΑΔΕΔΥ και η ΠΟΕ ΔΟΥ περιλαμβάνονται:

-Τα στοιχεία του φορέα.

-Το ακριβές χρονικό διάστημα της περιόδου αξιολόγησης του προϊσταμένου.

-Τα στοιχεία του αξιολογουμένου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, κατηγορία/εκπαιδευτική βαθμίδα, κλάδος/ειδικότητα, βαθμός και θέση ευθύνης που κατέχει ο αξιολογούμενος).

- Οι τίτλοι σπουδών του αξιολογούμενου και η επιμόρφωση που παρακολούθησε κατά το έτος που αφορά η αξιολόγηση.

-Η συνοπτική περιγραφή του έργου που επιτελέσθηκε από την οργανική μονάδα, στην οποία ανήκει ο αξιολογούμενος καθώς και του έργου που επιτελέσθηκε από τον αξιολογούμενο στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του.

-Στη δεύτερη σελίδα του εντύπου η οποία συμπληρώνεται και υπογράφεται από κάθε έναν από τους αξιολογητές, περιλαμβάνονται τα κριτήρια αξιολόγησης των προϊσταμένων. Κάθε επιμέρους κριτήριο βαθμολογείται από κάθε αξιολογητή χωριστά με έναν ακέραιο βαθμό από 0 έως 100, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 18 του ν. 4369/2016, συνεκτιμώντας τη βαθμολογία της ετήσιας αξιολόγησης των προϊσταμένων από τους υφισταμένους, η οποία συνοδεύει την αξιολόγηση του προϊσταμένου.

-Στην τρίτη σελίδα του εντύπου η οποία συμπληρώνεται και υπογράφεται από τους αξιολογητές, παρατίθεται από κάθε έναν από τους αξιολογητές ειδική αιτιολογία, η οποία βασίζεται σε πραγματικά περιστατικά και αντικειμενικά στοιχεία για βαθμολογία κάθε επιμέρους κριτηρίου με βαθμό 90 και πάνω ή μικρότερη του 60 και σε κάθε περίπτωση για τη βαθμολογία του επιμέρους κριτηρίου «Βαθμός επίτευξης των στόχων της ατομικής στοχοθεσίας».

-Η τέταρτη σελίδα του εντύπου συμπληρώνεται από τον ιεραρχικά άμεσο προϊστάμενο – Α΄ αξιολογητή του προϊσταμένου - κατά τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 19 του ν. 4369/2016.

-Στην πέμπτη σελίδα του εντύπου συμπληρώνονται:

α) από την Υπηρεσία/αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού στη στήλη 1 η βαθμολογία που έλαβε ο αξιολογούμενος στα κριτήρια αξιολόγησής του, όπως αυτή προκύπτει από την βαθμολογία που έλαβε σε κάθε επιμέρους κριτήριο από κάθε έναν από τους αξιολογητές και εξάγεται ο μέσος όρος βαθμολογίας κάθε αξιολογητή και ο γενικός μέσος όρος της βαθμολογίας των αξιολογητών.

β) από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης στη στήλη 2 η τελική βαθμολογία του αξιολογούμενου με παράθεση πλήρους αιτιολογίας.

-Στην έκτη σελίδα του εντύπου περιλαμβάνονται τα στοιχεία γνωστοποίησης της έκθεσης και συμπληρώνεται από τον αξιολογούμενο και υπογράφεται από αυτόν η ημερομηνία κατά την οποία έλαβε πλήρη γνώση ή αντίγραφο της έκθεσης αξιολόγησής του.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ