ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απογοητευτικά τα στοιχεία του ΟΟΣΑ για τους Έλληνες εργαζόμενους

Απογοητευτικά τα στοιχεία του ΟΟΣΑ για τους Έλληνες εργαζόμενους
Getty Images

«Η Ελλάδα δεν έχει βελτιώσει τις δεξιότητες των κατοίκων της και ως εκ τούτου δεν έχει ωφεληθεί από τις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας για να τροφοδοτήσει την οικονομική της ανάπτυξη». Αυτό υπογραμμίζει έκθεση του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα και η οποία δείχνει πως η ελληνική οικονομία εμφανίζει σημαντικές παθογένειες τόσο ως προς τις ικανότητες του εργατικού δυναμικού της όσο και ως προς την αξιοποίηση των ικανοτέρων εκ των εργαζομένων της.

Σύμφωνα με την έρευνα του ΟΟΣΑ, επενδύοντας στις ικανότητες των εργαζομένων τους οι χώρες διεθνώς μπορούν να διασφαλίσουν ότι η συμμετοχή τους στις παγκόσμιες αγορές μετουσιώνεται σε καλύτερα και οικονομικά αποτελέσματα. Οι παγκόσμιες αλυσίδες αξίας επιτρέπουν στις επιχειρήσεις και τις οικονομίες να επικεντρώνονται στο τμήμα της διαδικασίας στο οποίο είναι καλύτερες, χρησιμοποιώντας ενδιάμεσα αγαθά και υπηρεσίες από αλλού χωρίς να χρειάζεται να αναπτύξουν έναν ολόκληρο κλάδο.

Είναι ενδεικτικό πως οι χώρες με τη μεγαλύτερη αύξηση της συμμετοχής στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας κατά την περίοδο 1995-2011 παρουσίασαν επιπρόσθετη ετήσια αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας στη βιομηχανία από 0,8% έως 2,2%.

Ωστόσο, αν και η καλύτερη ενσωμάτωση στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας έχει οδηγήσει σε σημαντική σε αύξηση της παραγωγικότητας, έχει επίσης διευρύνει το χάσμα στην ποιότητα των θέσεων εργασίας μεταξύ εκείνων που έχουν καλύτερες και χειρότερες δεξιότητες.

Η έκθεση του ΟΟΣΑ δείχνει ότι υπάρχουν πάνω από 200 εκατομμύρια εργαζόμενοι στις χώρες του ΟΟΣΑ που δεν έχουν καν βασικές δεξιότητες. Για παράδειγμα, δεν διαβάζουν όπως θα έπρεπε να διαβάζει ένα παιδί ηλικίας 10 ετών αναμένεται να διαβάσει.

Η Ελλάδα μάλιστα κατατάσσεται τελευταία στη κατάταξη της δια βίου κατάρτισης των εργαζομένων ηλικίας 25 -64 ετών μεταξύ των κρατών μελών του ΟΟΣΑ, την ίδια στιγμή που οι Έλληνες εργαζόμενοι καταλαμβάνουν τις τελευταίες θέσεις σε τομείς όπως η αυτό- οργάνωση στην εργασία, στις τεχνολογίες επικοινωνίας, στην επιστήμη, τη μηχανική, τα μαθηματικά και στην επικοινωνία.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ