ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οδικός χάρτης για τη χαλάρωση των capital controls στο νέο Μνημόνιο

Οδικός χάρτης για τη χαλάρωση των capital controls στο νέο Μνημόνιο
EPA / FELIPE TRUEBA

Το κείμενο του αναθεωρημένου Μνημονίου (Supplemental Memorandum of Understanding) που συνομολόγησαν η ελληνική κυβέρνηση και οι θεσμοί προβλέπει πως η Τράπεζα της Ελλάδος και το υπουργείο Οικονομικών θα προετοιμάσουν και θα δημοσιεύσουν οδικό χάρτη για τη χαλάρωση των κεφαλαιακών ελέγχων.

«Ο χάρτης θα περιγράψει τη γενική ακολουθία των βημάτων προς την πλήρη χαλάρωση των περιορισμών, αποφεύγοντας τις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, χωρίς να διακυβεύεται η χρηματοπιστωτική σταθερότητα και με μέτρα που συνδέονται με μετρήσιμα σημάδια βελτίωσης της εμπιστοσύνης και των συνθηκών ρευστότητας», αναφέρει το Μνημόνιο. Ξεκαθαρίζει δε πως οι τράπεζες πρέπει να διατηρούν επαρκή ταμειακά διαθέσιμα για να διευκολύνουν την ομαλή εφαρμογή της χαλάρωσης των capital controls.

Η Τράπεζα της Ελλάδος θα διεξαγάγει έρευνα για την αξιολόγηση της εμπιστοσύνης των καταθετών και θα δημοσιεύσει περίληψη των πορισμάτων έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2017 και θα αξιολογήσει τον αντίκτυπο των capital controls στην οικονομία μέχρι τον Νοέμβριο του 2017.

Ο αντίκτυπος των capital controls θα παρακολουθείται με πλήρη ανταλλαγή πληροφοριών με τους θεσμούς. Οι δε αρχές θα διαχειρίζονται, σε έγκαιρη διαβούλευση με του θεσμούς, τη διαδικασία για τη χαλάρωση των κεφαλαιακών περιορισμών, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος, με στόχο την ελαχιστοποίηση των μακροοικονομικών επιπτώσεων των ελέγχων.

Σύμφωνα με το νέο Μνημόνιο η Τράπεζα της Ελλάδος θα απαιτήσει την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης για τα λιγότερο συστημικά ιδρύματα και αν μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2017 δεν διατεθούν κεφάλαια για την κάλυψη κεφαλαιακών ελλειμμάτων θα προβεί στις κατάλληλες ενέργειες μέχρι το Σεπτέμβριο του 2017. Στη βάση αυτή οι συνεταιριστικές τράπεζες θα έχουν περιθώριο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2017 να καλύψουν τυχόν ελλείψεις κεφαλαίου.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ