ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει στη φορολογική διοίκηση με τα προαπαιτούμενα του νέου Μνημονίου

Τι αλλάζει στη φορολογική διοίκηση με τα προαπαιτούμενα του νέου Μνημονίου
Ο ΥΠΟΙΚ Ευκλείδης Τσακαλώτος (Δ) και ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής (A) ΑΠΕ- ΜΠΕ/ Αλέξανδρος Μπελτές

Με τη λειτουργία της φορολογικής διοίκησης και τις αρμοδιότητες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) συνδέονται άμεσα 7 από τα 140 προαπαιτούμενα του νέου Μνημονίου.

Σύμφωνα με αυτά τα προαπαιτούμενα η κυβέρνηση θα πρέπει να μεταφέρει στην ΑΑΔΕ όλες τις ηλεκτρονικές λειτουργίες που σχετίζονται με τις εφορίες και τα τελωνεία, πολλές εκ των οποίων σήμερα είναι στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

Μεταξύ των προαπαιτούμενων περιλαμβάνεται η άμεση νομοθέτηση της κάλυψης των εξόδων ταξιδιών του ΔΣ της Αρχής, αλλά και των εξόδων φιλοξενίας εμπειρογνωμόνων που θα συνδράμουν την ΑΑΔΕ.

Στα προαπαιτούμενα συμπεριλαμβάνεται η έγκριση του προϋπολογισμού της ΑΑΔΕ, κάτι που έχει ήδη γίνει, όπως και η εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου της για το 2017, αλλά και η σύνταξη επιχειρησιακού σχεδίου της Αρχής.

Στην ίδια βάση στα προαπαιτούμενα περιλαμβάνεται η τοποθέτηση 55 manager που θα τρέχουν τις σχετικές φορολογικές διευθύνσεις, αλλά και η θέσπιση της δυνατότητας εναλλαγής των εν λόγω προϊσταμένων.

Εξαλλου, σήμερα δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για τον Κανονισμό Λειτουργίας της ΑΑΔΕ με τον οποίο καθορίζονται ειδικότερα θέματα λειτουργίας και άσκησης των αρμοδιοτήτων της, όπως η μορφή, η αποστολή και η λειτουργική ανεξαρτησία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οι αρμοδιότητες, το προσωπικό και η οργάνωση της Αρχής, τα όργανα Διοίκησης της Αρχής κ.ά..

Σχετικά με τη λειτουργική ανεξαρτησία της ΑΑΔΕ και τις σχέσεις της με τη Βουλή, τον υπουργό Οικονομικών, τις Διοικητικές Αρχές και τους λοιπούς Κυβερνητικούς Φορείς, ορίζονται τα ακόλουθα:

«Ο Πρόεδρος, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, ο Διοικητής και ο Εμπειρογνώμονας απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας και κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους δεσμεύονται μόνο από τον νόμο και τη συνείδησή τους και δεν υπόκεινται σε ιεραρχικό έλεγχο ούτε σε διοικητική εποπτεία από κυβερνητικά όργανα ή άλλες διοικητικές αρχές ή άλλον δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό.

»Τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, καθώς και ο Διοικητής της Αρχής, μετά από αίτημα διαρκούς ή άλλης Επιτροπής της Βουλής, ή κατόπιν δικής τους πρωτοβουλίας, καταθέτουν ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, σύμφωνα με το άρθρο 138Α σε συνδυασμό με το άρθρο 41Α του Κανονισμού αυτής, σχετικά με θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητες της Αρχής, κατά λόγο αρμοδιότητας».

ΔΗΜΟΦΙΛΗ