«Ασύμφορη» η απασχόληση για τους συνταξιούχους
Πηγή: EUROKINISSI/ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΣΙΝΑΣ

Λόγω της μεγάλης οικονομικής κρίσης και της δραματικής μείωσης των συντάξεων, όλο και περισσότεροι συνταξιούχοι απασχολούνται, προκειμένου να αποκτήσουν ένα πρόσθετο εισόδημα. Ωστόσο, με άλλο καθεστώς απασχολούνται όσοι συνταξιούχοι εργάζονταν πριν από τον νόμο Κατρούγκαλου και με άλλο όσοι ξεκίνησαν να εργάζονται ύστερα από αυτόν.

Ο νόμος Κατρούγκαλου (Ν. 4387/2016), σε περίπτωση που συνταξιούχοι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν δραστηριότητα ή ιδιότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), προβλέπει ότι οι ακαθάριστες συντάξεις, κύριες και επικουρικές, καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 60% για όσο καιρό απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή τη δραστηριότητα.

Πριν αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχοληθούν, οι συνταξιούχοι υποχρεούνται να δηλώσουν τούτο στον ΕΦΚΑ καθώς και στο ΕΤΕΑ ή στον φορέα επικουρικής ασφάλισης από τον οποίο συνταξιοδοτούνται. Παράλειψη της δήλωσης συνεπάγεται καταλογισμό εις βάρος του συνταξιούχου του ποσού που έπρεπε να του παρακρατηθεί κατά το χρονικό διάστημα της εργασίας του ή της αυτοαπασχόλησής του, που επιβαρύνεται με ετήσιο επιτόκιο 4,56%, ο δε ΕΦΚΑ δικαιούται να συμψηφίζει το ποσό με μελλοντικές συντάξεις και μέχρι του ύψους του 1/4 της συντάξεως.

Ειδικά στην περίπτωση που συνταξιούχοι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν δραστηριότητα σε φορείς της γενικής κυβέρνησης, η καταβολή της σύνταξής ή των συντάξεών τους, κύριων και επικουρικών, αναστέλλεται για όσο χρόνο διαρκεί η παροχή της εργασίας τους ή των υπηρεσιών τους ή η δραστηριότητά τους.

Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι ο συνταξιούχος που αναλαμβάνει εργασία ή αυτοαπασχολείται μπορεί να χρησιμοποιήσει τον χρόνο της ασφάλισής του κατά το χρονικό διάστημα της κατά τα ανωτέρω απασχόλησής του ή της περικοπής ή αναστολής καταβολής της σύνταξής του για την προσαύξηση της επικουρικής σύνταξης ή / και του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης.

Τα παραπάνω ισχύουν για όσους συνταξιούχους αρχίζουν να απασχολούνται μετά την έναρξη ισχύος του νόμου Κατρούγκαλου. Για όσους συνταξιούχους όμως απασχολούνται ήδη ισχύει το προηγούμενο καθεστώς. Αυτό σημαίνει ότι στην περίπτωση που έχουν αναλάβει μισθωτή εργασία, υπόκεινται στους εξής περιορισμούς: α) Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης ή των συντάξεων, κύριων και επικουρικών. β) Μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους, το ποσό της ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή του αθροίσματος των συντάξεων που υπερβαίνει τα 970 ευρώ καταβάλλεται μειωμένο κατά (70%).

Διαβάστε επίσης
Δες τον κόσμο μέσα από το φακό του CNN Greece. Ακολούθησέ μας στο Instagram!