ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σχέδιο της Κομισιόν για τη μείωση των «κόκκινων» δανείων των τραπεζών

Σχέδιο της Κομισιόν για τη μείωση των «κόκκινων» δανείων των τραπεζών
REUTERS/Kai Pfaffenbach

Εννέα νέες δράσεις προτεραιότητας μεταξύ των οποίων και την παροχή βοήθειας στις τράπεζες για την πώληση των «κόκκινων δανείων» τους, παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αξιολόγησης της πρωτοβουλίας για την Ένωση Κεφαλαιαγορών (capital markets union, CMU).   

Η νέα αυτή δράση αναφέρεται ως προτεραιότητα «η υποβολή μέτρων για τη στήριξη των δευτερογενών αγορών για μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) και εξέταση νομοθετικών πρωτοβουλιών για να ενισχυθεί η ικανότητα των ενέγγυων πιστωτών να ανακτούν αξία από εξασφαλισμένα δάνεια σε επιχειρήσεις και επιχειρηματίες».

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Βάλντις Ντομπρόβσκις, δήλωσε ότι «οι υπηρεσίες της Κομισιόν θα ξεκινήσουν σύντομα μία δημόσια διαβούλευση σχετικά με πιθανές δράσεις της ΕΕ για την ενίσχυση αυτών των δευτερογενών αγορών δανείων», σημειώνοντας:

Καθώς αντιμετωπίζουμε την αναχώρηση του μεγαλύτερου χρηματοπιστωτικού κέντρου της ΕΕ, δεσμευόμαστε να αυξήσουμε τις προσπάθειές μας για να ενισχύσουμε περαιτέρω και να ενοποιήσουμε τις κεφαλαιαγορές της», δήλωσε ο Ντομπρόβσκις, προσθέτοντας: «Η αξιολόγηση καθιστά σαφές το μέγεθος της πρόκλησης και βασιζόμαστε στη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των χωρών - μελών για να ανταπεξέλθουμε.

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η ενδιάμεση αναθεώρηση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών προβλέπει τις εξής δράσεις προτεραιότητας, σύμφωνα με την ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Κομισιόν:

  1. Ενίσχυση των εξουσιών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, με σκοπό την προαγωγή της αποτελεσματικότητας της συνεπούς εποπτείας σε ολόκληρη την ΕΕ και εκτός αυτής
  2. Δημιουργία ενός πιο αναλογικού ρυθμιστικού περιβάλλοντος για την εισαγωγή των ΜΜΕ στις δημόσιες αγορές
  3. Επανεξέταση της μεταχείρισης προληπτικής εποπτείας των επιχειρήσεων επενδύσεων
  4. Αξιολόγηση των προοπτικών για ένα πλαίσιο της ΕΕ για την χορήγηση αδειών και διαβατηρίων για δραστηριότητες χρηματοπιστωτικής τεχνολογίας
  5. Υποβολή μέτρων για τη στήριξη των δευτερογενών αγορών για μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) και εξέταση νομοθετικών πρωτοβουλιών για να ενισχυθεί η ικανότητα των ενέγγυων πιστωτών να ανακτούν αξία από εξασφαλισμένα δάνεια σε επιχειρήσεις και επιχειρηματίες
  6. Διασφάλιση της συνέχειας που θα δοθεί στις συστάσεις της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για τη βιώσιμη χρηματοδότηση
  7. Διευκόλυνση της διασυνοριακής διανομής και εποπτείας των ΟΣΕΚΑ και των οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ)
  8. Παροχή καθοδήγησης σχετικά με τους ισχύοντες κανόνες της ΕΕ για τη μεταχείριση των διασυνοριακών επενδύσεων στην ΕΕ, και ενός κατάλληλου πλαισίου για τον φιλικό διακανονισμό των διαφορών που αφορούν επενδύσεις
  9. Πρόταση μιας συνολικής στρατηγικής της ΕΕ για την εξέταση μέτρων για τη στήριξη της ανάπτυξης των τοπικών και περιφερειακών κεφαλαιαγορών.

Επιπλέον, η Επιτροπή θα προωθήσει μέτρα σχετικά με εκκρεμούσες δράσεις στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης του 2015. Ειδικότερα, η Επιτροπή θα προτείνει τα εξής:

1. Νομοθετική πρόταση για ένα πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν, που θα βοηθήσει τους πολίτες στη χρηματοδότηση της συνταξιοδότησής τους.

2. Νομοθετική πρόταση για ένα ενωσιακό πλαίσιο σχετικά με τα καλυμμένα ομόλογα, το οποίο θα βοηθήσει τις τράπεζες να χρηματοδοτούν τις δανειοδοτικές δραστηριότητές τους

3. Νομοθετική πρόταση σχετικά με τη νομοθεσία για τις κινητές αξίες, προκειμένου να αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου σχετικά με την κυριότητα των κινητών αξιών στο διασυνοριακό πλαίσιο.

Το ιστορικό της Ένωσης Κεφαλαιαγορών

Στις 30 Σεπτεμβρίου του 2015, η Επιτροπή εξέδωσε σχέδιο δράσης για την οικοδόμηση Ένωσης Κεφαλαιαγορών. Το σχέδιο δράσης καθορίζει ένα πρόγραμμα δράσεων που αποσκοπούν στην εδραίωση των βασικών στοιχείων μιας ολοκληρωμένης κεφαλαιαγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2019.

Η Ένωση Κεφαλαιαγορών αποτελεί βασικό πυλώνα του επενδυτικού σχεδίου της Επιτροπής για την Ευρώπη, του επονομαζόμενου «Σχεδίου Γιούνκερ», όπως σημειώνει το Αθηναϊκό πρακτορείο.

Μέσα από ένα μείγμα κανονιστικών και μη κανονιστικών μεταρρυθμίσεων, το σχέδιο αυτό επιδιώκει να συνδέσει καλύτερα τις αποταμιεύσεις με τις επενδύσεις. Στόχος του είναι να ενισχύσει το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα, με την παροχή εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης και περισσότερων ευκαιριών για τους καταναλωτές και τους θεσμικούς επενδυτές. Για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ και τις νεοφυείς επιχειρήσεις, η Ένωση Κεφαλαιαγορών σημαίνει πρόσβαση σε περισσότερες ευκαιρίες χρηματοδότησης, όπως τα επιχειρηματικά κεφάλαια.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ