ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήθηκε το μισθολογικό κόστος στο πρώτο τρίμηνο 2017

Αυξήθηκε το μισθολογικό κόστος στο πρώτο τρίμηνο 2017

Αυξήθηκε το μισθολογικό κόστος των επιχειρήσεων στο πρώτο τρίμηνο του 2017, όπως προκύπτει από το σχετικό δείκτη που καταρτίζει η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ ο τριμηνιαίος Δείκτης Μισθολογικού Κόστους στο διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου 2017 χωρίς καμία διόρθωση (εποχική ή διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών), σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του πρώτου τριμήνου 2016, παρουσίασε αύξηση 1% έναντι αύξησης 0,9% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2016 προς το 2015.

Ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους του πρώτου τριμήνου 2017, με εποχική διόρθωση αλλά χωρίς διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του 2016, παρουσιάσε αύξηση κατά 1% έναντι αύξησης 0,7% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2016 προς το 2015.

Ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους με διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών, αλλά χωρίς εποχική διόρθωση, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του πρώτου ριμήνου 2016, παρουσιάζει αύξηση κατά 2,5% έναντι αύξησης 1,3% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2016 προς το 2015.

Σκοπός του Δείκτη Μισθολογικού Κόστους είναι η καταγραφή της μεταβολής του ωρομισθίου ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας. Οι κλάδοι που καλύπτει η έρευνα είναι οι εξής: Ορυχεία και λατομεία, μεταποίηση, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αεριού, ατμού και κλιματισμού, παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση απόβλητων και δραστηριότητες εξυγίανσης, κατασκευές, χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών, μεταφορά και αποθήκευση, δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης, ενημέρωση και επικοινωνία, χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, διαχείριση ακίνητης περιούσιας, επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες, δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, εκπαίδευση, δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική, μέριμνα, τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία και άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών.

Ως ωρομίσθιο ορίζεται το πηλίκο των ακαθάριστων αμοιβών προς τις πραγματοποιηθείσες ώρες εργασίας. Οι ακαθάριστες αμοιβές περιλαμβάνουν τους μισθούς και τα ημερομίσθια, (τακτικές αμοιβές και υπερωρίες), τα επιμίσθια και τις έκτακτες αμοιβές (δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, επίδομα αδείας και κάθε μορφή bonus που δεν καταβάλλεται τακτικά), καθώς και τις αμοιβές για τις ημέρες που δεν πραγματοποιήθηκε εργασία (πχ ημέρες άδειας, αργίας, κύησης, λοχείας, ασθένειας, αποζημιώσεις απόλυσης μέχρι το Δ΄ τρίμηνο του 2012 κλπ.). Ωστόσο, οι αποζημιώσεις απόλυσης δεν συνυπολογίζονται στις ακαθάριστες αμοιβές.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ