ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περιορισμοί από το ΣτΕ για το περιεχόμενο των θυρίδων που μπορεί να δεσμεύσει η εφορία

Περιορισμοί από το ΣτΕ για το περιεχόμενο των θυρίδων που μπορεί να δεσμεύσει η εφορία

Στον «αέρα» βρίσκεται η πρόβλεψη του πολυνομοσχεδίου που προβλέπει τη δέσμευση του µη χρηματικού περιεχομένου τραπεζικών θυρίδων σε περιπτώσεις φοροαποφυγής.

Σύμφωνα με την έκθεση που κατήρτισε η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής για τις διατάξεις του νομοσχεδίου «Μέτρα για την εφαρμογή της Συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», η πρόβλεψη του σχεδίου νόμου για δέσμευση του συνόλου του µη χρηματικού περιεχομένου των τραπεζικών θυρίδων του φορολογουμένου, όπως και των µη χρηματικών παρακαταθηκών σε περιπτώσεις µη απόδοσης ή ανακριβούς απόδοσης επιρριπτόμενων ή παρακρατούμενων φόρων, και όχι σε περιπτώσεις παραβάσεων έκδοσης πλαστών ή έκδοσης και αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων είναι προβληματική.

Όπως εύστοχα επισημαίνει η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας επί αντιστοίχου περιεχομένου ρυθμίσεων ξεκαθαρίζει πως η δέσμευση θυρίδων στοχεύει στη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου προκειμένου να εξασφαλισθεί η διατήρηση των περιουσιακών στοιχείων του παραβάτη, ώστε να καταστεί δυνατή η ικανοποίηση των φορολογικού περιεχομένου αξιώσεων του Δημοσίου, προτού ο παραβάτης προλάβει να μεταβιβάσει τα περιουσιακά του στοιχεία και να αποσύρει τις καταθέσεις του, πριν από τα στάδιο οριστικοποίησης των φορολογικών εγγραφών.

Στο πλαίσιο αυτό, η έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής αναφέρει πως προκύπτει προβληματισμός ως προς το αν η δέσμευση του µη χρηματικού περιεχομένου των θυρίδων και των µη χρηματικών παρακαταθηκών, δηλαδή πραγμάτων που, κατά τεκμήριο, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καταβολή των ως άνω φορολογικών οφειλών, είναι μέτρο πρόσφορο για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ