ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΕΚΤ επέφερε αλλαγές στον ELA που ευνοούν τις ελληνικές τράπεζες

Η ΕΚΤ επέφερε αλλαγές στον ELA που ευνοούν τις ελληνικές τράπεζες
REUTERS/Ralph Orlowski

Αλλαγές στο όριο παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα, το γνωστό ELA, επέφερε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αναθεωρώντας τους σχετικούς της κανονισμούς. Η απόφαση για τις αλλαγές στους κανόνες του ELA ελήφθη από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ στις 17 Μαΐου 2017, αλλά οι αλλαγές ανακοινώθηκαν σήμερα.

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν σήμερα πρόσβαση στο όριο παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα συνολικού ύψους 44,2 δισ. ευρώ.

Σε σύγκριση με τις δημοσιευμένες διαδικασίες ELA που ίσχυαν από το 2013 η νέα αναθεώρηση επιφέρει αλλαγές στα κριτήρια φερεγγυότητας που πρέπει να πληρούν τα πιστωτικά ιδρύματα που ζητούν ELA, στις περιπτώσεις όπου ο ELA παρέχεται με περιορισμούς ή απαγορεύεται, στη διάρκεια του ELA, η οποία από έξι μήνες επεκτείνεται στους 12 και στον τρόπο επικοινωνίας της ΕΚΤ με τις εθνικές τράπεζες για τη χορήγηση του ELA.

Η ΕΚΤ αναθεώρησε το καθεστώς που ίσχυε από το 2013 και το οποίο κρίθηκε ημιτελές σε κάποιους τομείς, όπως αποδείχθηκε από την περίπτωση της Κύπρου και σε δεύτερο βαθμό από την ελληνική περίπτωση. Ο ELA θεσμοθετήθηκε το 1999 και η λειτουργία του ρυθμίζεται από το άρθρο 14 παρ. 4 του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ