Θερμό καλοκαίρι για τους «κόκκινους» δανειολήπτες - Σκληραίνει η στάση των τραπεζών
Πηγή: EUROKINISSI/ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΣΙΝΑΣ

Πιο αυστηρή καθίσταται η στάση των τραπεζών απέναντι σε όσους έχουν «κόκκινα» δάνεια, καθώς τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν βρεθεί πίσω στους στόχους μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τα οποία αυξήθηκαν στο πρώτο εξάμηνο του 2017, κυρίως λόγω νέων εισροών επισφαλειών στη στεγαστική πίστη. Να σημειωθεί πως το επόμενο διάστημα θα βρεθούν στην Αθήνα στελέχη του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) της ΕΚΤ, προκειμένου να εξετάσουν εκ τους σύνεγγυς την κατάσταση και να διαβουλευθούν με τις Διοικήσεις των τραπεζών.

Αν και εκτιμήσεις της αγοράς αναφέρουν πως το 2017 θα κλείσει με καταγγελίες 120 χιλιάδων δανείων, στεγαστικών, καταναλωτικών και επαγγελματικών, ύψους 5 δισ. ευρώ περίπου, ωστόσο οι καταγγελίες αυτές δεν αρκούν για να κρατήσουν εντός των στόχων που έχει θέσει ο SSM τα πιστωτικά ιδρύματα, κυρίως διότι σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις στους πλειστηριασμούς και οι τράπεζες δεν μπορούν να ανακτήσουν μέρος της αξίας των δανείων μέσω της ρευστοποίησης των ενεχύρων.

Ενδεικτικά στο πρώτο εξάμηνο του 2017 στις αίθουσες των δικαστηρίων έφτασαν μόλις 2.000 υποθέσεις. Οι τραπεζίτες ευελπιστούν πως με την καθιέρωση των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών η κατάσταση θα ομαλοποιηθεί σημαντικά και θα βγαίνουν στο «σφυρί» 20.000 ακίνητα κάθε χρόνο.

Πέραν από τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς οι διοικήσεις των τραπεζών δίνουν μεγάλο βάρος στην ενεργοποίηση του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών από τον επόμενο μήνα. Οι τράπεζες ευελπιστούν στην ταχεία ρύθμιση δανειακών φακέλων επιχειρήσεων όλων των μεγεθών με την ενεργοποίηση του εξωδικαστικού συμβιβασμού, η ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων για τον οποίο αναμένεται να λειτουργήσει βάσει του υπάρχοντος χρονοδιαγράμματος στις 3 Αυγούστου.

Στις ευνοϊκές του διατάξεις θα μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις κάθε μορφής που είχαν δημιουργήσει οφειλές προς τράπεζες, Εφορία και Ταμεία τουλάχιστον 20.000 ευρώ έως και τις 31.12.2016 και αξιολογούνται ως βιώσιμες. Με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών προβλέπεται για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, όσες δηλαδή απασχολούν έως 10 εργαζομένους, τυποποιημένη διαδικασία ρύθμισης χρεών από 20.000 έως 50.000 ευρώ. Μέσω αυτής θα προσφέρεται η δυνατότητα αποπληρωμής τους σε 120 δόσεις, με ταυτόχρονη διαγραφή των τόκων υπερημερίας από τις τράπεζες και των προσαυξήσεων από τους φορείς του Δημοσίου.

Αυτοματοποιημένη θα είναι η διευθέτηση των οφειλών για μικρές επιχειρήσεις με οφειλές από 50.000 έως 2.000.000 ευρώ και ετήσιο τζίρο έως 2,5 εκατ. ευρώ. Στην προκειμένη περίπτωση, ωστόσο, το σχέδιο αναδιάρθρωσης θα εκπονείται βάσει συγκεκριμένων αριθμοδεικτών. Με βάση το κριτήριο της βιωσιμότητας θα προσδιορίζεται το τελικό κούρεμα των οφειλών. Για μεγαλύτερες επιχειρήσεις και οφειλές οι ρυθμίσεις θα είναι εξατομικευμένες ενώ η εκπόνηση ανάλυσης βιωσιμότητάς τους θα είναι υποχρεωτική.

Πέρα από το ελάχιστο όριο οφειλών, για να ενταχθεί μία επιχείρηση στον εξωδικαστικό συμβιβασμό θα πρέπει, αν τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα, σε τουλάχιστον μία από τις τρεις τελευταίες χρήσεις να εμφανίζει θετικό αποτέλεσμα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), ενώ εφόσον τηρεί διπλογραφικό σύστημα θα πρέπει σε μία από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολής της αίτησης να εμφανίζει θετικό EBITDA και να έχει θετική καθαρή θέση.

Διαβάστε επίσης