ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα 388 ευρώ ο μέσος μισθός μερικής απασχόλησης

Στα 388 ευρώ ο μέσος μισθός μερικής απασχόλησης
ΑΠΕ -ΜΠΕ

Με «φιλοδωρήματα» αμείβονται εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι λόγω της εκτίναξης των ευέλικτων μορφών απασχόλησης. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΕΦΚΑ ο μέσος μισθός μερικής απασχόλησης ανήλθε στα 388 ευρώ.

Ειδικότερα στο σύνολο των επιχειρήσεων, σε ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο ανέρχεται σε 50,97 ευρώ και ο μέσος μισθός σε 1.167,33 ενώ αντίστοιχα στη μερική απασχόληση 23,59 ευρώ και 388,56. Στα οικοδομοτεχνικά έργα το μέσο ημερομίσθιο είναι 40,12 ευρώ και ο μέσος μισθός 557,27. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία:

  • Υποβλήθηκαν και επεξεργάστηκαν ΑΠΔ από 248.538 κοινές επιχειρήσεις και 11.881 από οικοδομοτεχνικά έργα. Ο αριθμός των ασφαλισμένων οι οποίοι έχουν δηλωθεί στις ΑΠΔ, ανέρχεται σε 1.975.414, εκ των οποίων 1.940.467 σε κοινές επιχειρήσεις και 34.947 σε οικοδομοτεχνικά έργα.
  • Οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 53,60% των ασφαλισμένων στο σύνολο των επιχειρήσεων και το 52,78% στις κοινές επιχειρήσεις. Στους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 56,62%, ενώ με μερική απασχόληση το 44,14%.
  • Στο σύνολο των επιχειρήσεων 22,16% των ασφαλισμένων είναι έως 29 ετών και 53,52% έως 39 ετών. Επίσης, 72,54% του συνόλου των ασφαλισμένων είναι 25 έως 49 ετών, στις κοινές επιχειρήσεις 72,66% και στα οικοδομοτεχνικά 66,39%. Τέλος, στο σύνολο των επιχειρήσεων 17,47% των ασφαλισμένων είναι 50-64 ετών, στις κοινές επιχειρήσεις 17,23% και στα οικοδομοτεχνικά 30,93%.
  • Στο σύνολο των ασφαλισμένων, 88,99% έχουν ελληνική υπηκοότητα, 2,25% άλλης χώρας ΕΕ και 8,76% εκτός ΕΕ. Στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις 89,55% έχουν ελληνική υπηκοό- τητα, 2,25% άλλης χώρας ΕΕ και 8,20% εκτός ΕΕ, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 57,83%, 2,33% και 39,84%.
  • Οι αλλοδαποί άνδρες αντιπροσωπεύουν το 11,96% των ασφαλισμένων ανδρών και οι αλλοδαπές γυναίκες το 9,93% των ασφαλισμένων γυναικών. Στο σύνολο των αλλοδαπών ασφαλισμένων 53,23% έχουν αλβανική υπηκοότητα. Στους αλλοδαπούς 56,33% είναι αλβανικής υπηκοότητας, ακολουθούν οι υπήκοοι του Πακιστάν με 8,29% και της Ρουμανίας με 4,65%. Στις αλλοδαπές 48,92% είναι αλβανικής υπηκοότη- τας, ακολουθούν οι βουλγαρικής με 10,55% και ρουμανικής με 7,71%.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ