ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα ΕΛΤΑ «λυγίζουν» από τις οφειλές Δημοσίου - ιδιωτών

Τα ΕΛΤΑ «λυγίζουν» από τις οφειλές Δημοσίου - ιδιωτών
ΑΠΕ -ΜΠΕ

Υπουργεία και φορείς του Δημοσίου αναδεικνύονται στους μεγαλύτερους οφειλέτες των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), τα οποία ασφυκτιούν λόγω των συσσωρευμένων οφειλών που δεν εισπράττονται.

Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ταχυδρομικών (ΠΟΣΤ), τα ελλείμματα προέρχονται κυρίως από την «καθολική υπηρεσία» την οποία τα ΕΛΤΑ παρέχουν χωρίς να αποζημιώνονται, από την απώλεια μεγάλων πελατών, αλλά και από τις ανεξόφλητες οφειλές Δημοσίου, ιδιωτών.

Σωρευτικά, η αποζημίωση που δεν έχει καταβληθεί στα ΕΛΤΑ για την «καθολική υπηρεσία» μόνο για τα έτη 2013-15 ανέρχεται στα 150 εκατ. ευρώ (50 εκατ. ετησίως), ενώ και τα φέσια Δημοσίου και ιδιωτών ξεπερνούν τα 100 εκατ. ευρώ, δημιουργώντας έτσι μια μαύρη τρύπα άνω των 250 εκατ. ευρώ στον οργανισμό.

Σημειώνεται ότι τα ΕΛΤΑ αποτελούν τον πάροχο καθολικών υπηρεσιών έως το 2028 και υποχρεούνται από τον νόμο 4053/2012 να παρέχουν καθολική ταχυδρομική υπηρεσία. Ωστόσο, ενώ τα ΕΛΤΑ εκπληρώνουν στο ακέραιο τις υποχρεώσεις τους, με τεράστιο μάλιστα κόστος λόγω της γεωγραφικής ιδιομορφίας της Ελλάδας, η Πολιτεία από τη μεριά της εγείρει χίλια δυο προσχήματα για να μην ικανοποιήσει την αξίωση των ΕΛΤΑ για αποζημίωση, που βάσει νόμου προβλέπεται.

Αρχικά, η κυβέρνηση άσκησε πίεση στη διοίκηση των ΕΛΤΑ για τη μη εγγραφή της σχετικής απαίτησης στις οικονομικές καταστάσεις, ενώ όταν η εισήγησή της δεν πέρασε, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών έθεσε στο αρχείο τα αιτήματα των ΕΛΤΑ, κρίνοντάς τα εκπρόθεσμα. Με απόφαση μάλιστα της κυβέρνησης αποσύρθηκε το αίτημα των ΕΛΤΑ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Σύμφωνα με την ΠΟΣΤ, εάν δεν αποζημιωθούν τα ΕΛΤΑ για τις υπηρεσίες τους από το 2013 μέχρι το 2016, η επιχείρηση θα χάσει συνολικά 200 εκατ. ευρώ, κάτι που θα την αναγκάσει να κηρύξει πτώχευση.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ