ΕΤΕΑΝ: Έτος ορόσημο το 2016
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) παρουσίασε κέρδη με παράλληλη εξυγίανση του ισολογισμού το 2016 ενώ με βάση τα μέχρι σήμερα στοιχεία το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι το 2017 θα είναι καλύτερα.

Διαβάστε επίσης

Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση ταυ ταμείου με αφορμή τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων του, και σημειώνεται ότι «το 2016 απετέλεσε έτος ορόσημο για την εταιρεία».

Τα πιο σημαντικά στοιχεία που πιστοποιούν το παραπάνω συμπέρασμα, είναι σύμφωνα με την εταιρεία, τα εξής:
1.Υπήρξε πλήρης εξυγίανση του ισολογισμού με εξάλειψη ζημιών εις νέο και με δημιουργία αποθεματικών με σκοπό την μελλοντική κάλυψη ζημιών.

2.Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας διατηρήθηκαν πάνω από 1,0 δισ. ευρώ.

3.Κατά το 2016 σημειώθηκε περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών της εταιρείας κατά 16%, επεκτείνοντας τη μείωση κατά 19% που είχε σημειωθεί το 2015. Κατά συνέπεια σωρευτικά οι λειτουργικές δαπάνες κατά το 2016 σημείωσαν μείωση κατά 32% σε σχέση με τις δαπάνες του 2014.

4.Υπήρξε υποχώρηση των υποχρεώσεων της εταιρείας προς τρίτους κατά 87%.

Ενώ οι υποχρεώσεις προς τρίτους κατά την 31/12/15 ανερχόταν σε 242,9 εκ. ευρώ κατά την 31/12/16 ανερχόταν μόλις σε 32,0 εκ. ευρώ.

5.Σημειώθηκε βελτίωση της ρευστότητας της εταιρείας και αύξηση των διαθεσίμων της.

6.Παρόλα τα παραπάνω επιτεύγματα, τα αποτελέσματα μετά φόρων της εταιρείας ανήλθαν το έτος 2016 σε 62 χιλ. ευρώ κέρδος, έναντι ζημιών ποσού 37,0 εκ. ευρώ κατά το 2015. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ιστορικά είναι η πρώτη φορά που η ΕΤΕΑΝ παρουσιάζει κέρδη με παράλληλη εξυγίανση του ισολογισμού.

Συνοψίζοντας, η ΕΤΕΑΝ λειτουργώντας με τα 2/3 του κόστους που λειτουργούσε το 2014, πέτυχε να έχει ένα ισολογισμό που έχει πλήρως εξυγιανθεί, με κέρδη, ισχυρή κεφαλαιακή βάση και ρευστότητα. Όλα αυτά επιτεύχθηκαν σε μία χρονιά με πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας, δεδομένου ότι ήταν η χρονιά που έκλειναν τα προγράμματα της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου και άνοιγαν τα αντίστοιχα της επόμενης. Επίσης σε μια χρονιά που η ΕΤΕΑΝ πήρε νέες πρωτοβουλίες για τη δημιουργία εντελώς νέων, πρωτοποριακών προγραμμάτων. Τέλος τα παραπάνω επιτεύχθηκαν σε μία χρονιά που η ΕΤΕΑΝ ανέπτυξε πολύπλευρες διεθνείς σχέσεις εκ του μηδενός, οι οποίες ήδη τη βοηθούν αποφασιστικά στην επέκταση και μεγέθυνσή της. Θα πρέπει ακόμα να σημειωθεί ότι η προβολή των μέχρι σήμερα διαθέσιμων στοιχείων, οδηγούν με βεβαιότητα στο συμπέρασμα ότι τα αποτελέσματα του 2017 θα είναι πολύ καλύτερα από αυτά του 2016, όπως αναφέρεται στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Οι θετικές εξελίξεις που απαριθμήθηκαν συνοπτικά προηγουμένως, δημιουργούν αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση ότι η ΕΤΕΑΝ θα ανταποκριθεί σε οποιεσδήποτε νέες προκλήσεις και νέα καθήκοντα της ανατεθούν στο μέλλον από τους μετόχους της» όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.


Διαβάστε επίσης

Στο 1,53 δισ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα - Επιστροφές εσόδων 606 εκατ. ευρώ το Μάιο

Στα 344 δισ. ευρώ το χρέος στο τέλος Απριλίου

Φορολογικές Δηλώσεις 2018: Ποιοι συνταξιούχοι είναι αντιμέτωποι με έξτρα φόρους

ΗΠΑ: Ο Τραμπ επαίνεσε την Ελλάδα για τις αμυντικές δαπάνες υπέρ του ΝΑΤΟ