ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διπλή «χρυσή» ασυλία για τα στελέχη του ΤΧΣ

Διπλή «χρυσή» ασυλία για τα στελέχη του ΤΧΣ
REUTERS/φώτο αρχείου

Το γεγονός ότι τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας απολαμβάνουν ασυλίας έναντι αστικής ευθύνης δεν αρκεί στη Διοίκηση του ΤΧΣ, η οποία αποφάσισε να συνάψει ασφαλιστικό συμβόλαιο ύψους 352.174 ευρώ για ένα χρόνο προκειμένου να προστατευτεί πρόσθετα για ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων. Πρόκειται ουσιαστικά για μια «διπλή ασυλία», η οποία ωστόσο θα κοστίσει πανάκριβα στον Έλληνα φορολογούμενο.

Ο καταστατικός νόμος του ΤΧΣ (Ν.3864/2010) αναφέρει πως οι αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου, εφόσον λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, θεωρούνται σύμφωνες με τους σκοπούς του ΤΧΣ και με τους κανόνες χρηστής διαχείρισης της περιουσίας του.

Στη βάση αυτή ξεκαθαρίζει πως «τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής και το προσωπικό του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας δεν έχουν αστική ευθύνη έναντι τρίτων για πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, παρά μόνο για βαριά αμέλεια και δόλο».

Αν και η διάταξη αυτή δεν απαλλάσσει τους ανωτέρω από τυχόν ευθύνη τους έναντι του Ταμείου, ωστόσο εφόσον το Γενικό Συμβούλιο έχει σχηματίσει ισχυρή άποψη, ότι οποιοδήποτε μέλος του Γενικού Συμβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής έχει εκτελέσει καλόπιστα τα καθήκοντά του στο πλαίσιο του σκοπού του Ταμείου, τότε το Ταμείο μπορεί να καλύψει τη χρηματική δαπάνη για οποιεσδήποτε νομικές ενέργειες και δικαστικά έξοδα, στα οποία υποχρεώθηκε το μέλος αυτό λόγω νομικών ενεργειών εναντίον του, και να του καταβάλει τα σχετικά ποσά.

Μόνον στην περίπτωση που με οριστική απόφαση, το μέλος αυτό καταδικασθεί από αστικό ή ποινικό δικαστήριο κάθε βαθμού , τότε το Ταμείο αναζητεί και λαμβάνει από το μέλος αυτό τις χρηματικές καταβολές της.

Οι αντιδράσεις του ΣΥΡΙΖΑ

Να σημειωθεί πως η Διοίκηση του ΤΧΣ είχε το 2014 συνάψει τριετές συμβόλαιο για τα στελέχη του Ταμείου, με το οποίο καλύπτονταν έναντι αστικής ευθύνης από ενδεχόμενες αγωγές που θα ήγειρε οποιοσδήποτε τρίτος εναντίον τους για πράξεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά. Προ τριετίας το μέγιστο όριο κάλυψης είχε οριστεί στα 50 εκατ. ευρώ και η συνολική αξία εκείνου του τριετούς συμβολαίου (1+2 χρόνια) άγγιζε το 1 εκατ. ευρώ!

Αυτό το ασφαλιστικό συμβόλαιο είχε επικριθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση με τον Ευκλείδη Τσακαλώτο μάλιστα να πρωτοστατεί.

Σήμερα το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας επιδιώκει τη σύναψη νέου συμβολαίου και προς το σκοπό αυτό προχώρησε σε ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου. Σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού, κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή προσφοράς.

Πλέον το μέγιστο όριο ασφαλιστικής κάλυψης ορίζεται το ποσό των 100 εκατ. ευρώ, από 50 εκατ. ευρώ και ο προϋπολογισμός του έργου (ετήσιο ασφάλιστρο) ανέρχεται σε 352.174 ευρώ για το πρώτο έτος της ασφάλισης (μη συμπεριλαμβανομένου του σχετικού φόρου), έναντι 300.000 ευρώ του συμβολαίου του 2014.

Το ΤΧΣ δίδει δικαίωμα ανανέωσης για επιπλέον 9 μήνες, ωστόσο σε κάθε περίπτωση ανανέωσης με συμφωνία των μερών, το ετήσιο ασφάλιστρο δεν θα υπερβαίνει το ασφάλιστρο του προηγούμενου έτους περισσότερο από 5%. Το ασφάλιστρο κάθε ασφαλιστικού έτους θα καταβάλλεται εφάπαξ εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του εκάστοτε ασφαλιστηρίου συμβολαίου.Ως ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίσθηκε η 5η Σεπτεμβρίου 2017.

Να σημειωθεί πως η Εκτελεστική Επιτροπή του ΤΧΣ απαρτίζεται σήμερα από τους Martin Czurda (Διευθύνων Σύμβουλος), Eric Tourret (Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος) και Τάκη Δουμάνογλου (Μέλος). Το Γενικό Συμβούλιο από τους Steven Franck (Μη Εκτελεστικό Μέλος), Χριστόφορο Στράτο (Μη Εκτελεστικό Μέλος), Jón Sigurgeirsson (Μη Εκτελεστικό Μέλος), Christof Gabriel Maetze (Μη Εκτελεστικό Μέλος), Dr. Dagmar Valcárcel (Μη Εκτελεστικό Μέλος), Radovan Jelasity (Μη Εκτελεστικό Μέλος), Βασίλειο Σπηλιωτόπουλο (Μη Εκτελεστικό Μέλος Ορισμένος από την Τράπεζα της Ελλάδος) και την Μαρίκα Ιωάννου Φραγκάκη (Μη Εκτελεστικό Μέλος, εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών).

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ