ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οδηγίες ΑΑΔΕ για την αποφυγή δημιουργίας υπερεισπράξεων

Οδηγίες ΑΑΔΕ για την αποφυγή δημιουργίας υπερεισπράξεων

Οδηγίες προς τους φορολογουμένους, ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία υπερεισπράξεων εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Να σημειωθεί πως η ΑΑΔΕ προχώρησε σε συμψηφισμούς 434.944 υπερεισπράξεων με συμψηφιζόμενο ποσό 22,2 εκατ. ευρώ, πέραν των 41 εκατ. ευρώ που συμψηφίστηκε κατά ποσοστό 63% και 24% με οφειλές ΕΝΦΙΑ και φόρου εισοδήματος αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ ως υπερείσπραξη θεωρείται το ποσό που καταβλήθηκε αλλά δεν πιστώθηκε αυτόματα σε οφειλή ή ρύθμιση και το οποίο εμφανίζεται στην εφορία ως εκκρεμότητα επιστροφής ή συμψηφισμού.

Προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι επισκέψεις των φορολογουμένων στις ΔΟΥ , εξαιτίας ενδεχόμενης υπερείσπραξης, η ΑΑΔΕ προτρέπει σε κάθε περίπτωση, πριν από κάθε πληρωμή να ελέγχεται το υπόλοιπο της οφειλής / δόσης μέσω της εφαρμογής «Προσωποποιημένης Πληροφόρησης» του Taxisnet.

Πότε έχουμε υπερείσπραξη

1. Αλλαγή ποσού υπολοίπου λόγω συμψηφισμών με συνέπεια την πληρωμή μεγαλύτερου ποσού από το υπόλοιπο της οφειλής.

Καθημερινά πραγματοποιούνται από τις Δ.Ο.Υ. (αυτεπάγγελτα) συμψηφισμοί επιστροφών με οφειλές, οπότε σε αυτή την περίπτωση μειώνεται το υπόλοιπο ποσό της οφειλής. Επίσης, σε τακτά διαστήματα πραγματοποιούνται και αυτόματοι μαζικοί συμψηφισμοί κεντρικά. Στην περίπτωση αυτή, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχει δηλωθεί στο Taxisnet οι φορολογούμενοι θα λάβουν ενημερωτικό μήνυμα.

Σε κάθε περίπτωση, πριν την πληρωμή της οφειλής / δόσης, συστήνεται να ενημερώνονται μέσω της εφαρμογής «Προσωποποιημένης Πληροφόρησης» για το τρέχον υπόλοιπο της οφειλής ή και την πιθανή αναμόρφωση των δόσεων καθώς και να τυπώνουν εάν απαιτείται την ταυτότητα οφειλής.

Η καταβολή για κάθε οφειλή δεν πρέπει να ξεπερνάει το Συνολικό Ποσό Οφειλής.

2. Σημείωμα για πληρωμή μη επικαιροποιημένο.

Κάθε οφειλή και κάθε ρύθμιση έχει διαφορετική Ταυτότητα.

  • Θα πρέπει να χρησιμοποιείται η σωστή Ταυτότητα Οφειλής ή Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής, δηλαδή αυτή που αντιστοιχεί στην οφειλή / ρύθμιση που θέλει να πληρώσει ο φορολογούμενος (π.χ. εάν έχει κρατήσει την περυσινή Τ.Ο. του ΕΝ.Φ.Ι.Α. δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να τη χρησιμοποιήσει για να πληρώσει το φετινό φόρο αλλά να εκτυπώσει τη νέα ταυτότητα, αυτήν δηλαδή που αντιστοιχεί στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2017).
  • Μπορεί να ελέγξει αν πληρώνει για ρύθμιση ή για οφειλή εκτός ρύθμισης, γνωρίζοντας ότι στην Ταυτότητα Οφειλής τα πρώτα εννέα (9) ψηφία είναι ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του οφειλέτη και τα επόμενα τρία (3) ψηφία δηλώνουν εάν αυτή αφορά σε ρυθμισμένη ή αρρύθμιστη οφειλή. Αναλυτικότερα, εάν τα 3 ψηφία είναι, 900 η ταυτότητα αφορά σε βεβαιωμένη οφειλή εκτός ρύθμισης (Τ.Ο.), π.χ. ΕΝ.Φ.Ι.Α, Φόρος Εισοδήματος 901 η ταυτότητα αφορά σε ρύθμιση (Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής - Τ.Ρ.Ο.) Άρα, αν έχετε ρυθμίσει π.χ. τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. θα πρέπει να χρησιμοποιείτε την Τ.Ρ.Ο. (901) και όχι την αρχική Τ.Ο. (900) που εμφανίζεται στην πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου. Η ταυτότητα βεβαιωμένης οφειλής δεν ενσωματώνει το ποσό της οφειλής.

3. Πληρωμή της πρώτης δόσης της ρύθμισης τμηματικά.

Μία νέα ρύθμιση επικυρώνεται αυτόματα μόνο με την εμπρόθεσμη πληρωμή ολόκληρης της πρώτης δόσης. Σε περίπτωση τμηματικής καταβολής του ποσού της πρώτης δόσης (π.χ. 1η δόση 100 ευρώ, πληρώνετε 20 ευρώ σε μία τράπεζα και τα υπόλοιπα 80 ευρώ σε άλλη τράπεζα), δεν είναι δυνατή η αυτόματη επικύρωση της ρύθμισης, με αποτέλεσμα τα καταβληθέντα ποσά να εμφανίζονται στην εφορία ως υπερεισπράξεις και η πρώτη δόση ανεξόφλητη. Σε αυτή την περίπτωση η διαδικασία (επικύρωση ρύθμισης και συμψηφισμός των υπερεισπράξεων) πραγματοποιείται από την εφορία.

4. Πληρωμή οφειλής εκτός ρύθμισης και αίτηση ρύθμισης πριν την πίστωση της οφειλής

Εάν ο φορολογούμενος έχει καταβάλει ποσό σε αρρύθμιστη οφειλή και σκοπεύει να ρυθμίσει το υπόλοιπο των οφειλών του, θα πρέπει πρώτα να βεβαιωθεί ότι η πληρωμή που έχει ήδη κάνει, έχει πιστωθεί (δηλαδή έχει μειωθεί η οφειλή). Σε αντίθετη περίπτωση, ακόμα και αν πληρώσει εμπρόθεσμα ολόκληρη την πρώτη δόση της ρύθμισης, η ρύθμιση δε θα είναι δυνατό να επικυρωθεί και η εφορία θα πρέπει να δημιουργήσει νέα ρύθμιση, στην οποία θα αντιστοιχεί νέα Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής. Συνεπώς, όποιες πληρωμές πραγματοποιήσει με την αρχική Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής θα καταλήγουν σε υπερείσπραξη.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ