ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σταθερότερες οι τράπεζες που διοικούνται από γυναίκες

Σταθερότερες οι τράπεζες που διοικούνται από γυναίκες
Shutterstock Stock Photos

Το πόσο ανδροκρατούμενος είναι ο κλάδος των τραπεζών και πόσο δύσκολη είναι η αναρρίχηση γυναικών στις ανώτατες διευθυντικές θέσεις αναδεικνύει μελέτη που δημοσιοποίησε το ΔΝΤ και η οποία παρουσιάζει το μεγάλο χάσμα μεταξύ της εκπροσώπησης ανδρών και γυναικών σε ηγετικές θέσεις στις τράπεζες, αλλά και στους οργανισμούς εποπτείας των τραπεζών παγκοσμίως.

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι γυναίκες καταλάμβαναν λιγότερο από το 2% των θέσεων των διευθυντικών στελεχών (CEO) των τραπεζών και λιγότερο από το 20% των μελών των διοικητικών συμβουλίων στις περισσότερες από το 80% που εξετάσθηκαν.

Σε αντίθεση με τις κοινές αντιλήψεις, πολλές χώρες με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα έχουν μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών στα συμβούλια των τραπεζών και στους φορείς εποπτείας των τραπεζών σε σύγκριση με τις προηγμένες οικονομίες.

Σε αυτές της χώρες περιλαμβάνονται οι Αλβανία και η Σερβία. Να σημειωθεί πως η έρευνα δεν εμπεριέχει στοιχεία για την Ελλάδα.

Για να διερευνήσει πιο εμπεριστατωμένα τη σύνδεση μεταξύ της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και του φύλου, οι συντάκτες της έκθεσης συγκέντρωσαν δεδομένα για τον τραπεζικό τομέα, τα χαρακτηριστικά και τις επιδόσεις του, καθώς και για το ποσοστό των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια από διάφορες πηγές, που καλύπτουν 72 χώρες σε διάστημα πάνω από 13 χρόνια.

Η ανάλυση του ΔΝΤ υποδεικνύει ότι η παρουσία των γυναικών σε φορείς εποπτείας των τραπεζών, καθώς και το μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών, συσχετίζεται με μεγαλύτερη σταθερότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Ενδεικτικό είναι πως σε ιδρύματα με μεγάλη συμμετοχή των γυναικών στα διοικητικά τους όργανα παρουσιάζονται χαμηλότερες αναλογίες μη εξυπηρετούμενων δανείων.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ