ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΑΕΔ: Προγράμματα κατάρτισης για 2.560 νέους

ΟΑΕΔ: Προγράμματα κατάρτισης για 2.560 νέους
ΑΠΕ -ΜΠΕ

Ο ΟΑΕΔ ενέκρινε στην εισαγωγή συνολικά 2.560 νέων στα 30 ΙΕΚ του Οργανισμού για το χειμερινό εξάμηνο του έτους 2017 - 2018, με στόχο να καταρτιστούν σε 31 σύγχρονες ειδικότητες.

Δικαίωμα εγγραφής στο πρώτο εξάμηνο κατάρτισης έχουν οι απόφοιτοι Λυκείου, καθώς και οι απόφοιτοι των ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ, ΤΕΕ Β’ Κύκλου Σπουδών, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Αντίστοιχα, δικαίωμα εγγραφής στο τρίτο εξάμηνο κατάρτισης έχουν οι απόφοιτοι από τα ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ Β’ Κύκλου Σπουδών, ΤΕΛ, ΕΠΛ αντίστοιχης, ωστόσο, ειδικότητας.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν στο ΙΕΚ προτίμησής τους αίτηση επιλογής. Η προθεσμία υποβολής της σχετικής αίτησης λήγει στις 15 Σεπτεμβρίου. Θα πρέπει ωστόσο να διευκρινιστεί πως εάν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία προκύψει μεγαλύτερος αριθμός αιτήσεων υποψηφίων από αυτόν που προβλέπεται από την εγκύκλιο, τότε θα ακολουθηθεί διαδικασία επιλογής και έκδοσης αποτελεσμάτων, μετά από μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων, όπως είναι ο βαθμός του τίτλου σπουδών, οι μονογονεϊκές οικογένειες ή η πολυτεκνία.

Μάλιστα, σε αυτή την περίπτωση όλοι οι επιπλέον των επιτυχόντων υποψήφιοι θεωρούνται ως επιλαχόντες. Εάν πάλι, μέχρι τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής δεν έχει επιτευχθεί συμπλήρωση του προβλεπομένου αριθμού εισακτέων, τότε όλοι οι υποψήφιοι εγγράφονται χωρίς επιλογή, με την προϋπόθεση ότι το σύνολό τους δεν θα υπολείπεται του αριθμού 15.

Σημειώνεται ότι η ανακοίνωση του πίνακα κατάταξης θα γίνει στις 18 Σεπτεμβρίου και θα περιέχει αναλυτικά τα μόρια, τα οποία συγκεντρώνει ο κάθε υποψήφιος από όλα τα κριτήρια. Είναι ενδεικτικό πως ο συγκεκριμένος πίνακας θα εμφανίζει τους επιλεγέντες και επιλαχόντες, ανά ειδικότητα. Την επομένη ημέρα της λήξης των εγγραφών των επιλεγέντων ανακοινώνεται από τον διευθυντή τού εκάστοτε ΙΕΚ ο ακριβής αριθμός των κενών θέσεων ανά τμήμα. Κι αυτές οι θέσεις αναμένεται να συμπληρωθούν από τους επιλαχόντες.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ