ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιες χρήσεις θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα από την εφορία

Ποιες χρήσεις θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα από την εφορία
EUROKINISSI

Υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και υποθέσεις του κώδικα βιβλίων και στοιχείων που είναι κοντά στην παραγραφή, φορολογούμενοι που δεν έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις ή για τους οποίους η εφορία βρήκε συμπληρωματικά στοιχεία, καθώς και υποθέσεις διαπιστωθείσας φοροδιαφυγής, θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή οι προϊστάμενοι των ελεγκτικών υπηρεσιών θα προτεραιοποιούν και θα προβαίνουν στην έκδοση πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρων και προστίμων, στις ακόλουθες εκκρεμείς υποθέσεις :

  • Στις ελεγχόμενες χρήσεις 2001 και μετά για υποθέσεις που αφορούν στη μη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Αυτό σημαίνει πως όλες οι φορολογικές υποθέσεις μέχρι και το 2005 έχουν παραγραφεί, εφόσον έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση από τον φορολογούμενο.
  • Στις ελεγχόμενες χρήσεις 2006 και μετά για υποθέσεις για τις οποίες έχουν προκύψει συμπληρωματικά στοιχεία.
  • Στις ελεγχόμενες χρήσεις 2008 και μετά για υποθέσεις που αφορούν σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής.
  • Για τις ελεγχόμενες χρήσεις 2011 και 2012 βάρος θα δίνεται στις περιπτώσεις που πρόκειται να υπάρξει πενταετής παραγραφή.

Να σημειωθεί πως ως εκκρεμείς υποθέσεις ελέγχου νοούνται οι προτεραιοποιημένες υποθέσεις, για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρων και προστίμων μέχρι τη δημοσίευση της συγκεκριμένης απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η νέα απόφαση έρχεται να συμπληρώσει τις κατευθύνσεις τις οποίες είχε δώσει στα τέλη του 2016 ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με τις οποίες το 60% των υποθέσεων που θα ελεγχθούν το 2017 θα αφορά στα φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της πενταετίας 2012-2016 και το 40% των υποθέσεων σε παλαιότερες υποθέσεις.

Σύμφωνα με κύκλους της ΑΑΔΕ η απόφαση για την τροποποίηση της προτεριοποίησης των ελέγχων (ΔΕΛ Β 1136035 ΕΞ 2017/15.9.2017) δεν αποτελεί οδηγία για την παραγραφή των υποθέσεων, αλλά στηρίζεται στην απόφαση του ΣτΕ 1738/2017 η οποία αναφέρεται στον χρόνο παραγραφής των υποθέσεων.

Η απόφαση προβλέπει την προτεριοποίηση των υποθέσεων ελέγχου από το έτος 2005 αλλά και προηγούμενων ετών εφόσον δεν έχουν υποβληθεί φορολογικές δηλώσεις. (παρ 5 άρθρου 84 ΚΦΕ ν.2238/1994 )

Η απόφαση έχει δημοσιευθεί και στο ΦΕΚ (ΦΕΚ Β 3278/18.9.2017) ενώ αναμένεται σχετική εγκύκλιος για περαιτέρω διευκρινίσεις

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ