ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΧΣ στις τράπεζες : Ενισχύστε τη διαχείριση κινδύνων και τον εσωτερικό έλεγχο

ΤΧΣ στις τράπεζες : Ενισχύστε τη διαχείριση κινδύνων και τον εσωτερικό έλεγχο
ΤΧΣ

Σημαντική βελτίωση στη σύνθεση, τις δεξιότητες και την θεματική εστίαση των Διοικητικών Συμβουλίων των ελληνικών τραπεζών κατέδειξε αξιολόγηση του πλαισίου Εταιρικής Διακυβέρνησης των συστημικών τραπεζών που διενέργησε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), ωστόσο ανέδειξε πως υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης της κουλτούρας διαχείρισης κινδύνων και του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των ιδρυμάτων.

Το ΤΧΣ ανακοινώσε σήμερα πως ολοκλήρωσε την επισκόπηση και αξιολόγηση των Διοικητικών Συμβουλίων και των επιτροπών ΔΣ των ελληνικών συστημικών τραπεζών (Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και Τράπεζα Πειραιώς), σύμφωνα με τον νόμο 3864/2010 (Νόμος ΤΧΣ), το συμπληρωματικό Μνημόνιο συνεννόησης που υπεγράφη την 5/7/2017 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς και των διατάξεων των συμφωνιών πλαισίου συνεργασίας (RFA) που εφαρμόζονται στις Ελληνικές συστημικές τράπεζες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «η αξιολόγηση του 2017 στοχεύει να διασφαλίσει ότι οι τράπεζες, οι οποίες αντιμετωπίζουν ένα αντίξοο οικονομικό περιβάλλον και υψηλό επίπεδο μη εξυπηρετούμενων δανείων, διοικούνται σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και εντός των κατευθύνσεων των εποπτικών αρχών. Μέσω της εν λόγω αξιολόγησης, το ΤΧΣ παρέχει συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης των τραπεζών, εστιάζοντας στα Διοικητικά Συμβούλια και στις Επιτροπές Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων αυτών, καθιερώνοντας παράλληλα μία κουλτούρα αξιολόγησης και πειθαρχίας σε τακτική βάση».

Σύμφωνα με την αξιολόγηση του ΤΧΣ, τα αποτελέσματα της οποίας έχουν κοινοποιηθεί στις τράπεζες, σημειώθηκε σημαντική βελτίωση στη σύνθεση, τις δεξιότητες και την θεματική εστίαση των Διοικητικών Συμβουλίων των τραπεζών. Ωστόσο, διαπιστώθηκε πως επιπρόσθετες ενέργειες απαιτούνται για την ενίσχυση της κουλτούρας διαχείρισης κινδύνων και του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, προκειμένου να προωθηθεί περαιτέρω ο οργανωτικός μετασχηματισμός.

Με την ολοκλήρωση της επισκόπησης και των προτεινόμενων δράσεων, το ΤΧΣ προωθεί την περαιτέρω βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης των μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών και διασφαλίζει ότι το παρόν δυσμενές οικονομικό περιβάλλον και το ζήτημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα από τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο.

Το Ταμείο ολοκλήρωσε την επισκόπηση του 2017 με την υποστήριξη της εταιρείας Promontory Financial Group LLC, μέλος του ομίλου IBM, η οποία είναι μια κορυφαία διεθνής συμβουλευτική εταιρεία για θέματα στρατηγικής, διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το ΤΧΣ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ταμείου Τεχνικής Συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης για την χρηματοδότηση έργων διεθνών χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ