ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς διαγράφεται η προκαταβολή φόρου σε όσους έκλεισαν μπλοκάκια

Πώς διαγράφεται η προκαταβολή φόρου σε όσους έκλεισαν μπλοκάκια
EUROKINISSI

Να προσκομίσουν το έντυπο διακοπής εργασιών στην εφορία προκειμένου να τους σβήσει την προκαταβολή φόρου που εκ παραδρομής τους βεβαίωσε αναγκάζονται χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες και επιτηδευματίες.

Το Σεπτέμβριο του 2016 οι ενεργές επιχειρήσεις ανέρχονταν κοντά στα 2,2 εκατομμύρια εκ των οποίων το 1,6 εκατομμύριο αφορούσε σε φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα. Στο δωδεκάμηνο που μεσολάβησε χιλιάδες προχώρησαν σε διακοπή των εργασιών τους, απόρροια της νέας πολιτικής υπολογισμού των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών.

Ωστόσο πολλοί εκ των ελευθέρων επαγγελματιών και επιτηδευματιών που έκλεισαν τα βιβλία τους διαπίστωσαν πως η εφορία τους βεβαίωσε προκαταβολή φόρου και για το τρέχον έτος, κάτι που τους οδήγησε στις ΔΟΥ για τις σχετικές διευθετήσεις.

Για να αντιμετωπίσει το θέμα ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής εξέδωσε εγκύκλιο στην οποία αναφέρει πως εφόσον έχει γίνει διακοπή εργασιών και δεν έχει μεσολαβήσει η έναρξη νέας δραστηριότητας η προκαταβολή φόρου η οποία βεβαιώθηκε θα πρέπει να διαγραφεί.

«Δεδομένου ότι η βεβαίωση της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα, γίνεται, κατά ρητή διατύπωση του νόμου, έναντι του φόρου που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου φορολογικού έτους, σε περίπτωση διακοπής εργασιών ατομικής επιχείρησης κατά το φορολογικό έτος που αφορά η δήλωση και δεν έχει υποβληθεί εκ νέου έναρξη εργασιών μέχρι την υποβολή της δήλωσης, δεν βεβαιώνεται προκαταβολή φόρου καθόσον δεν υφίσταται εισόδημα στο διανυόμενο αυτό έτος (έτος υποβολής της δήλωσης)», ξεκαθαρίζει η εγκύκλιος.

Όπως τονίζεται στην εγκύκλιο, στο ν.4172/2013 ορίζεται μεταξύ άλλων, ότι με βάση τη δήλωση που υποβάλλει ο φορολογούμενος και τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας βεβαιώνεται ποσό ίσο με το 100% του φόρου που προκύπτει από επιχειρηματική δραστηριότητα για το φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου φορολογικού έτους. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται για τα κέρδη που προκύπτουν από το φορολογικό έτος που αρχίζει από 1-1-2016.

Αν στη δήλωση περιλαμβάνονται και εισοδήματα για τα οποία ο φόρος παρακρατείται ή καταβάλλεται κατά τις διατάξεις των επόμενων παραγράφων, ο φόρος που παρακρατήθηκε ή καταβλήθηκε για τα εισοδήματα αυτά εκπίπτει από το φόρο που πρέπει να βεβαιωθεί. Αν το εισόδημα με βάση το οποίο ενεργείται η βεβαίωση του φόρου προσδιορίζεται κατά τρόπο τεκμαρτό, ο φόρος που αναλογεί στο τεκμαρτό αυτό εισόδημα λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ποσού που πρέπει να βεβαιωθεί.

Όταν υποβάλλεται δήλωση για πρώτη φορά το προς βεβαίωση ποσό της παραγράφου αυτής περιορίζεται στο μισό. Οι διατάξεις αυτές διέπουν την προκαταβολή φόρου κατά τη φορολόγηση των περυσινών εισοδημάτων, μετά την αύξηση του ποσοστού στο 100% έναντι 75% και για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Στον ίδιο νόμο ορίζεται ότι αν δεν υποβληθεί δήλωση, η φορολογική διοίκηση προβαίνει στη βεβαίωση του προκαταβλητέου ποσού φόρου, με βάση την υπάρχουσα εγγραφή για το εγγύτερο, πριν από την παράλειψη υποβολής της δήλωσης οικονομικό έτος, εφόσον διαπιστώνεται ότι ο υπόχρεος εξακολουθεί να αποκτά το εισόδημα.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ