ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαγράφεται ή επιστρέφεται ΕΝΦΙΑ 10,83 εκατ. ευρώ σε 69.494 φορολογουμένους

Διαγράφεται ή επιστρέφεται ΕΝΦΙΑ 10,83 εκατ. ευρώ σε 69.494 φορολογουμένους
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI

Αναρτήθηκαν στο Taxis τα εκκαθαριστικά σημειώματα από την επανεκκαθάριση του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) 69.494 φορολογουμένων, χαμηλοσυνταξιούχων και ιδιοκτητών ακινήτων στη Β' ζώνη Ψυχικού.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχώρησε σε νέα εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ για χαμηλοσυνταξιούχους που έλαβαν τη 13η σύνταξη γιατί κατά την υποβολή του ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων φορολογικού έτους 2016, τα ποσά της εν λόγω έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης απεστάλησαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την καταβολή τους, εντασσόμενα σε κωδικό που αφορά σε εισοδήματα και επιδόματα απαλλασσόμενα από φόρο και εισφορά στο σύνολό τους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα πληρωτέα ποσά ανά δικαιούχο να ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό του συνολικού φορολογητέου οικογενειακού εισοδήματος κατά την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ και να εξαιρεθούν των εκπτώσεων χιλιάδες χαμηλοσυνταξιούχοι.

Η νέα εκκαθάριση για τους ιδιοκτήτες ακινήτων στη Β' ζώνη Ψυχικού έγινε σε συνέχεια δικαστικών αποφάσεων με τις οποίες αναπροσαρμόστηκαν οι τιμές ζώνης.

Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων οι παραπάνω περιπτώσεις επανεκκαθάρισης αφορούν συνολικά σε 69.494 φορολογουμένους και το συνολικό ποσό επιστροφή ή διαγραφή φόρου)ανέρχεται στα 10,83 εκατ. ευρώ.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ