ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύσταση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατά της απάτης και της κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων

Σύσταση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατά της απάτης και της κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων

Την επόμενη Πέμπτη 5 Οκτωβρίου οι ευρωβουλευτές καλούνται να δώσουν το πράσινο φως στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), η οποία θα διερευνά και  την απάτη κατά της ΕΕ και την κατάχρηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων με στόχο την καλύτερη προστασία των χρημάτων των φορολογουμένων. Μετά την έγκριση του Ευρωκοινοβουλίου, θα ακολουθήσει και η επίσημη έγκριση του κανονισμού από το Συμβούλιο.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα είναι υπεύθυνη για τη διερεύνηση, δίωξη και προσαγωγή στη δικαιοσύνη εκείνων που διαπράττουν αδικήματα κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Επί του παρόντος, μόνο οι εθνικές αρχές μπορούν να διερευνούν και να διώκουν την απάτη εις βάρος της ΕΕ, ωστόσο η αρμοδιότητά τους δεν επεκτείνεται σε διασυνοριακό επίπεδο.

Ο κατάλογος των αδικημάτων που θα εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μπορεί να επεκταθεί στο μέλλον, προκειμένου να συμπεριλάβει και άλλα εγκλήματα, όπως η τρομοκρατία.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα συσταθεί μέσω της ενισχυμένης συνεργασίας 20 κρατών μελών: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τσεχία και Φινλανδία. Στη συνεργασία μπορούν να ενταχθούν ανά πάσα στιγμή και άλλα κράτη μέλη.

Η έδρα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα είναι στο Λουξεμβούργο, αλλά κάθε κράτος μέλος θα διορίσει τουλάχιστον έναν εντεταλμένο εισαγγελέα που θα βρίσκεται στο κράτος μέλος.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα αρχίσει τις εργασίες τις τουλάχιστον τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ