SUSTAINABLE NEWS

Ημερίδα για τις ηλεκτρικές μεταφορές στην Ελλάδα

Ημερίδα για τις ηλεκτρικές μεταφορές στην Ελλάδα
Pixabay

Με τη διεξαγωγή ημερίδας για την Ηλεκτροκίνηση στις 10 Μαίου , το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ συνεχίζει τη δραστηριότητα του κύκλου «Τεχνολογία & Κοινωνικές Ανάγκες σε συνθήκες Κλιματικής & Ψηφιακής Μετάβασης» με στόχο το άνοιγμα της δημόσιας συζήτησης για την ενέργεια και το περιβάλλον.

Στις 18 Ιανουαρίου 2021 προηγήθηκε η ημερίδα για το υδρογόνο, τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις προοπτικές για την Ελλάδα. Η δεύτερη ημερίδα του κύκλου αυτού είναι αφιερωμένη στην Ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό θα επιχειρηθεί η διεπιστημονική και πολυεπίπεδη προσέγγιση των τεχνολογικών, οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών πτυχών της, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές για την Ηλεκτροκίνηση σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο οφείλουν να εξετάζουν όχι μόνο τι είναι «είναι τεχνολογικά εφικτό», αλλά και στο «τι είναι κοινωνικά, περιβαλλοντικά και χωροταξικά χρήσιμο και αναγκαίο».

Με αυτόν τον τρόπο, η συζήτηση για θέματα αιχμής όπως η κλιματική αλλαγή και η ενεργειακή ασφάλεια και αποδοτικότητα, καθώς και η κατεύθυνση που θα λάβει το παραγωγικό και καταναλωτικό μοντέλο των επόμενων δεκαετιών, δεν γίνεται ερήμην της κοινωνίας και των αναγκών της αλλά εντός αυτής, με τη συμμετοχή, τη στήριξη και την αποδοχή της.

Για ακόμη μία φορά το ΕΝΑ φέρνει στο ίδιο «τραπέζι» διακεκριμένες και διακεκριμένους επιστήμονες και ειδικούς επί της Ηλεκτροκίνησης, καθώς και εκπροσώπους περιβαλλοντικών οργανώσεων και της βιομηχανίας. Κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής ημερίδας, οι ομιλητές θα κληθούν να απαντήσουν σε μια σειρά από κρίσιμα ερωτήματα όπως:

 • Ποιοι είναι οι σχεδιασμοί για την Ηλεκτροκίνηση σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο;
 • Πώς εντάσσεται η Ηλεκτροκίνηση για επιβάτες και εμπορεύματα στη βιώσιμη αστική κινητικότητα των πόλεων; Ποια τα επιχειρηματικά μοντέλα για την παροχή διαμοιραζόμενων ηλεκτρικών οχημάτων και οι προκλήσεις τους; Πώς ρυθμίζεται η χωροθέτηση των δικτύων φορτιστών στον αστικό χώρο και διασφαλίζεται η ικανότητα των δικτύων για την εξυπηρέτησή τους;
 • Πώς αντιμετωπίζεται το ζήτημα των εκπομπών «συνολικού κύκλου ζωής» για τον ηλεκτρισμό και τη φόρτιση και κατασκευή μπαταριών;
 • Τι κίνητρα δίδονται και ποιες υποδομές απαιτούνται για την είσοδο των ηλεκτρικών οχημάτων σε δημόσια χρήση, ιδιωτική χρήση και εμπορευματικούς στόλους;
 • Πώς συναρμόζουν τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων, που αυτή τη στιγμή προκηρύσσονται σε όλη την Ελλάδα, με τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας που εκπονούνται ταυτόχρονα;
 • Ποια τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, οι προοπτικές και οι κίνδυνοι της Ηλεκτροκίνησης σε ό,τι αφορά την κοινωνία, τη χωροταξία και το περιβάλλον;
 • Πώς επηρεάζουν την ανάπτυξη της Ηλεκτροκίνησης και τις μεταφορές συνολικά οι ενεργειακοί και κλιματικοί στόχοι της ΕΕ αλλά και του υπό θεώρηση Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα;
 • Υπάρχουν δυνατότητες η Ελλάδα να αναπτύξει κάποιου είδους παραγωγική δραστηριότητα στην αλυσίδα αξίας της Ηλεκτροκίνησης;

Το πρόγραμμα της διαδικτυακής ημερίδας

10:00 Χαιρετισμός

 • Παναγιώτης Κορκολής, Υπεύθυνος Ανάπτυξης ΕΝΑ

10:15 Α΄ Συνεδρία: Τεχνολογικές & οικονομικές πτυχές της Ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα και διεθνώς

Συντονισμός:

 • Νικόλαος Φαραντούρης, Καθηγητής της Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet, Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ενέργεια Πανεπιστημίου Πειραιώς

Ομιλητές:

 • Γεώργιος Γιαννόπουλος, Καθηγητής, Aντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών
 • Δρ. Γεωργία Αϋφαντοπούλου, Συγκοινωνιολόγος, Διευθύντρια Ερευνών στο Ινστιτούτο Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
 • Απόστολος Μπιζάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Διευρωπαϊκής Εταιρίας Συμβούλων Μεταφορών Ανάπτυξης & Πληροφορικής – TREDIT ΑΕ

11:15 Συζήτηση

11:45 Β’ Συνεδρία: Κοινωνία, Χωροταξία & Περιβάλλον

Συντονισμός:

 • Νίκος Χατζηαργυρίου, Καθηγητής ΕΜΠ, πρώην Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΔΔΗΕ

Ομιλητές:

 • Δρ. Παναγιώτης Παπαντωνίου, Πρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων
 • Τάκης Γρηγορίου, Υπεύθυνος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, Greenpeace, Ελληνικό Γραφείο
 • Δρ. Άγγελος Αμδίτης, Διευθυντής Έρευνας στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του ΕΜΠ

12:45 Συζήτηση

13:15 Κλείσιμο ημερίδας – Σύνοψη – Συμπεράσματα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ