SUSTAINABLE NEWS

Βήμα στους «whistleblowers» δίνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Βήμα στους «whistleblowers» δίνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Βήμα στους «whistleblowers» δίνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ACCA

Μεγάλη συμμετοχή συγκέντρωσε διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) που διοργανώθηκε από την ΕΛΤΕ, το ΣΟΕΛ και το ACCA με θέμα το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον των Επιτροπών Ελέγχου. Στο διαδικτυακό σεμινάριο εξετάσθηκε το μεταβαλλόμενο διεθνώς θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις Επιτροπές Ελέγχου, αναλύθηκαν οι αλλαγές που έχει επιφέρει σε αυτές ο ν.4449/2017, o Κανονισμός 537/2014 και ο ν.4706/2020 για την Εταιρική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα και παρουσιάστηκαν οι προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν οι Επιτροπές Ελέγχου και οι επιχειρήσεις γενικότερα στο άμεσο μέλλον συνέπεια των κατευθύνσεων που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Τα σημαντικότερα συμπεράσματα που προέκυψαν μέσα από τις παρουσιάσεις και τη συζήτηση διακεκριμένων ομιλητών μπορούν να συνοψιστούν στα εξής:

  • Οι Επιτροπές Ελέγχου στην Ελλάδα τα τελευταία πέντε χρόνια δείχνουν να συμμορφώνονται με το νέο θεσμικό πλαίσιο λόγω κυρίως της αυξημένης εποπτείας που ασκείται.- Απαιτούνται περαιτέρω βελτιώσεις στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Επιτροπών Ελέγχου σε ευρωπαϊκό επίπεδο με καθορισμό συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων.
  • Οι Επιτροπές Ελέγχου επιφορτίζονται με νέες αρμοδιότητες αναφορικά με θέματα όπως ESEF,.IT audit, sustainability reporting κλπ.- Ελλείψεις στις πολιτικές και διαδικασίες για “whistleblowers” έχουν εντοπιστεί στις εισηγμένες εταιρείες .
  • Οι εποπτικές αρχές στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους με το στόχο τη διαφάνεια και τη συμμόρφωση με νόμους και κανονισμούς έχουν αρχίσει να επιβάλλουν πρόστιμα σε Επιτροπές Ελέγχου για παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας-

Το σεμινάριο άνοιξε με μήνυμα της Helen Brand, επικεφαλής της Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), ενώ το κύριο μέρος της συζήτησης συντόνισε ο επικεφαλής Ελέγχου και Διασφάλισης της Association of Chartered Certified Accountants Αντώνης Διόλας.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου, μεταξύ άλλων, επισήμανε πως οι διαδικασίες εντός των εταιρειών θα πρέπει να διασφαλίζουν διαρκώς τη διαφάνεια, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι. Στο πλαίσιο αυτό, απηύθυνε μήνυμα πως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει ήδη αρχίσει να επιβάλει αυστηρά πρόστιμα και κυρώσεις σε όποιον δεν εφαρμόζει τον νόμο. Προανήγγειλε δε πρωτοβουλίες, ώστε οι «whistleblowers» να ενθαρρύνονται να ενημερώνουν την Εποπτική Αρχή για παραβατικές συμπεριφορές.

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, Παναγιώτης Γιαννόπουλος χαρακτήρισε δραματικές τις αλλαγές που έχει επιφέρει το νέο νομοθετικό πλαίσιο στις Επιτροπές Ελέγχου, ωστόσο επισήμανε την ανάγκη να περιγραφούν με σαφήνεια οι αρμοδιότητες τους αναφορικά με τα θέματα των data analytics, του IT Audit, του artificial intelligence αλλά και των νεών απαιτήσεων αναφορικά με το Corporate Sustainability Report.

Ο πρώην Αντιπρόεδρος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, Γιώργος Σαμοθράκης, αναφέρθηκε στον ρόλο και στις προκλήσεις των Επιτροπών Ελέγχου στο νέο κανονιστικό περιβάλλον, αλλά και στα κανάλια ενημέρωσης των Επιτροπών, ενώ ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Lamda Development, Χάρης Κυριαζής, εστίασε στις δεξιότητες που απαιτεί ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και η κατανόηση της μη χρηματοοικονομικής πληροφορίας. Τόνισε, πως οι απαιτήσεις που δημιουργεί το νέο νομοθετικό πλαίσιο είναι πλέον τόσο αυξημένες που η συμμετοχή σε Επιτροπές Ελέγχου δεν είναι πλέον ρόλος μερικής απασχόλησης, αλλά απαιτεί καθολική δέσμευση.

Στη συζήτηση συμμετείχε και ο Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας Συντονισμού Προτύπων του Διεθνούς Φόρουμ Ανεξάρτητων Ρυθμιστικών Αρχών Ελέγχου (IFIAR), Martijn Duffels και εκπρόσωπος της αντίστοιχης εποπτικής αρχής στην Ολλανδία ο οποίος μετέφερε την ολλανδική εμπειρία και υπογράμμισε πως κάποια από τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι Επιτροπές Ελέγχου στην Ελλάδα δεν διαφέρουν από τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν και οι ολλανδικές εταιρείες.

Οι ομιλητές στη συνέχεια δέχτηκαν και απάντησαν σε ερωτήματα από τους συμμετέχοντες. Το σεμινάριο ολοκληρώθηκε με χαιρετισμό του Abdul Goffar επικεφαλής του ACCA για τη Δυτική Ευρώπη και Αμερική.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ