ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος: Η φύση της Ευρώπης βρίσκεται υπό πίεση - Προκλήσεις και λύσεις

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος: Η φύση της Ευρώπης βρίσκεται υπό πίεση - Προκλήσεις και λύσεις

Τα ευρωπαϊκά οικοσυστήματα βρίσκονται υπό σοβαρή απειλή, δηλώνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), που είναι ο αρμόδιος οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την προστασία και τη βελτίωση του περιβάλλοντος. «Αιώνες εκμετάλλευσης έχουν αφήσει το στίγμα τους στον φυσικό κόσμο της Ευρώπης και τα περισσότερα προστατευόμενα ενδιαιτήματα και είδη δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση διατήρησης», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην έκθεση για το 2021.

Στα Signals 2021, που είναι η ετήσια έκθεση του ΕΟΠ για το περιβάλλον, παρουσιάζεται μια επισκόπηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η φύση της Ευρώπης, ενώ παράλληλα οι αρμόδιοι του οργανισμού προτείνουν στρατηγικές για την αναστροφή της κατάστασης.

«Η αξία της φύσης υπερβαίνει τις άμεσες υπηρεσίες που μας παρέχει. Η φύση έχει επίσης πολιτιστική αξία, σχηματίζοντας το υπόβαθρο της ύπαρξής μας ως ανθρώπων και παρέχοντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις για καλή σωματική και ψυχική υγεία, καθώς και για συναισθηματική και πνευματική ευεξία», αναφέρει χαρακτηριστικά ο ΕΟΠ.

Τα «Σήματα ΕΟΠ 2021 - Η φύση της Ευρώπης» παρέχουν μία καταγραφή της κατάστασης της ευρωπαϊκής φύσης - των οικοτόπων και των ειδών της - και ένα παράθυρο στον κόσμο της διατήρησης, της συλλογής δεδομένων και των στρατηγικών για την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων. Εστιάζουν την αξία της φύσης και στο γιατί τα ισχυρά οικοσυστήματα είναι σημαντικά για την ευημερία των ανθρώπων. Ένα άρθρο σχετικά με την κατάσταση της φύσης περιγράφει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η φύση της Ευρώπης, ενώ άλλα κομμάτια εξετάζουν τις κύριες αιτίες πίσω από την ανησυχητική κατάσταση και τους πιο ελπιδοφόρους τρόπους για να επιτρέψουν στη φύση να ανακάμψει και να ανθίσει.

Η στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα έως το 2030 είναι το μακροπρόθεσμο σχέδιο της Ευρώπης για την προστασία της φύσης και την αντιστροφή της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων. Μαζί με άλλες πρωτοβουλίες, αποτελεί βασικό μέρος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η οποία σκιαγραφεί τη μακροπρόθεσμη φιλοδοξία της ΕΕ να γίνει η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος με βιώσιμη οικονομία έως το 2050.

Τα «Σήματα ΕΟΠ» είναι μια ετήσια, ευανάγνωστη έκδοση, η οποία εξετάζει βασικά ζητήματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και το κλίμα. Οι τελευταίες εκθέσεις Signals του ΕΟΠ εξέτασαν τη ρύπανση (2020), το έδαφος (2019), το νερό (2018) και την ενέργεια (2017).

Δείτε εδώ την έκθεση του ΕΟΠ για το 2021

ΔΗΜΟΦΙΛΗ