ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ανακύκλωση συσκευών: Μια πρακτική που κάθε επιχείρηση οφείλει να ακολουθεί

Ανακύκλωση συσκευών: Μια πρακτική που κάθε επιχείρηση οφείλει να ακολουθεί

Η φροντίδα του περιβάλλοντος μπορεί να είναι πράξη ατομική ή συλλογική, μικρότερη ή μεγαλύτερη, βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη. Όποια και εάν είναι η αφετηρία της, μία είναι η κοινή συνισταμένη, πως ο κοινός σκοπός είναι ανώτερος όλων.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, το γεγονός πως οι πολίτες ανά τον κόσμο, έχουν πλέον αντιληφθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό την ανάγκη δράσης, ενώ οι ηγεσίες έχουν εξαγγείλει τη στροφή στην «πράσινη» ανάπτυξη, τόσο υπό την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, όσο και υπό την αναθεωρημένη πια Συμφωνία του Παρισιού, μετά τη Διάσκεψη της Γλασκόβης. Είναι σαφές πως δεν υπάρχει άλλος «δρόμος», πέρα από το να ακολουθήσουν με τη σειρά τους και οι επιχειρήσεις αυτή την πολλά υποσχόμενη πρακτική προς μία πιο «πράσινη» κατεύθυνση.

Μπορεί από τους πόρους που μας προσφέρει ο πλανήτης μας, το νερό, το οξυγόνο, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, ο άνθρακας και τα ορυκτά μέταλλα να θεωρούνται οι πιο σημαντικοί και κερδοφόροι, ωστόσο με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης, που λαμβάνει χώρα στις 18 Μαρτίου, είναι σημαντικό να αποδεχτούμε τα ανακυκλώσιμα υλικά, ως τον έβδομο πόρο της Γης, μαθαίνοντας συγχρόνως ποια είναι τα οφέλη που θα προκύψουν σε κάθε επιχείρηση, χάρη σε αυτόν.

Αυξάνουν το περιβαλλοντολογικό τους αποτύπωμα

Η 18η Μαρτίου, ξεκίνησε το 2018 ως μια πρωτοβουλία του Bureau of International Recycling (ΒIR) και είναι μια ημέρα αφιερωμένη στο μέλλον του πλανήτη, αλλά και μια ημέρα που θα δείξει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η βιομηχανία ανακύκλωσης στην επίτευξη ενός βιώσιμου μέλλοντος. Σύμφωνα με την Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε., μόνο το 2021, ανακυκλώθηκαν στη χώρα μας 59.599 τόνοι συσκευών, χάρη στην συμβολή όλων.

Αναμφισβήτητα, οι αριθμοί επιβεβαιώνουν και την προσπάθεια των επιχειρήσεων, να συμβάλλουν σε πρακτικές που προάγουν την «πράσινη» ανάπτυξη, καθώς τα αποτελέσματα είναι ελπιδοφόρα χάρη και στον συγκεκριμένο κλάδο. Αιτία των ολοένα και αυξανόμενων «πράσινων» πρακτικών, είναι το γεγονός πως τα οφέλη της διαδικασίας μετατροπής των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε προϊόντα ίδιας ή διαφορετικής χρήσης, είναι πολλαπλά και πολυεπίπεδα.

Τι σημαίνει αυτό; Πως η ενεργός συμμετοχή των επιχειρήσεων στην ανακύκλωση συσκευών, θα συμβάλλει στη μείωση του όγκου των σκουπιδιών και των ρύπων, στην εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων, καθώς και σε ένα καλύτερο μέλλον για τη γενιά του «αύριο».

Δημιουργούν ένα πιο «πράσινο» κοινωνικό προφίλ

Πέρα ωστόσο από τα οφέλη προς τον πλανήτη, δεν υπάρχει αμφιβολία πως το κοινωνικό προφίλ των επιχειρήσεων στις μέρες μας, είναι το «Α» και το «Ω», καθορίζοντας το status quo τους. Από το προφίλ τους στο LinkedIn, μέχρι τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητάς, οι οποίες θα είναι προσανατολισμένες στη φροντίδα του περιβάλλοντος, είναι σημαντικό ο «χαρακτήρας» τους να είναι στραμμένος προς ισχυρού συμβολισμού και πραγματικής ανταπόκρισης δράσεις για τον πλανήτη.

Ο στόχος αυτής της πρακτικής για τις επιχειρήσεις είναι κοινός, με όραμα τη διατήρηση και τη βελτίωση της ποιότητας του φυσικού μας περιβάλλοντος, τη συνετή και ορθολογική χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων και την προστασία της υγείας των ανθρώπων. Φυσικά, τίποτα από τα παραπάνω δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη συστηματική συμμετοχή των πολιτών, καθώς και των επιχειρήσεων οι οποίες συμβάλλουν σε αυτή την πρακτική, χάρη στο σημαντικό έργο της Ανακύκλωσης Συσκευών Α.Ε..

Δεν έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί πως η ανακύκλωση συσκευών είναι μία διαδικασία η οποία δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για την επιχείρηση που την εντάσσει στις δράσεις της.

Το μόνο που χρειάζεται να γνωρίζει η εκάστοτε επιχείρηση είναι ότι ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, θεωρείται ο εξοπλισμός, που έχει σχεδιασθεί για να λειτουργεί υπό ονομαστική τάση έως 1.000 V εναλλασσομένου ρεύματος ή έως 1.500 V συνεχούς ρεύματος, δηλαδή οποιαδήποτε ηλεκτρική και ηλεκτρονική συσκευή μπαίνει στην πρίζα ή λειτουργεί με μπαταρία συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων. Τα υπόλοιπα, θα μπορέσει να τα ανακαλύψει μέσω της εταιρείας Ανακύκλωσης Συσκευών Α.Ε., η οποία συνεργάζεται με όλες τις εταιρείες ηλεκτρικών ειδών, με καταστήματα σούπερ μάρκετ, δήμους, οργανισμούς και φροντίζει για την ανακύκλωση των ηλεκτρικών συσκευών εδώ και 18 χρόνια.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης, είναι σημαντικό να αναγνωρίσει κάθε επιχείρηση πως τα οφέλη της συγκεκριμένης πρακτικής -οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντολογικά- είναι πολλαπλά. Το μόνο που χρειάζεται είναι να αντιληφθεί πως δεν εγκαταλείπουμε τις ηλεκτρικές μας συσκευές στα σκουπίδια ή στο δρόμο, καθώς η διαδικασία ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών και λαμπτήρων, είναι απλή και δωρεάν, οδηγώντας την ένα «κλικ» πιο πάνω από άλλους, καθώς αναδεικνύεται ως πρωτοπόρος στις σημαντικές δράσεις για το αύριο, για το μέλλον του πλανήτη και της ανθρωπότητας.