ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλλαγές στο επιτελικό κράτος από τον Γεραπετρίτη

Αλλαγές στο επιτελικό κράτος από τον Γεραπετρίτη
ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ / ΙΝΤΙΜΕ

Σε κλίμα συναίνεσης ολοκληρώθηκε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής η συζήτηση του νομοσχεδίου για το επιτελικό κράτος με τον Γιώργο Γεραπετρίτη να προχωρά σε νομοθετικές βελτιώσεις μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης και τη διατύπωση παρατηρήσεων από βουλευτές της αντιπολίτευσης.  

Ο υπουργός Επικρατείας έστειλε παράλληλα σαφές μήνυμα ότι όλες οι εν εξελίξει έρευνες των ανεξαρτήτων αρχών θα συνεχιστούν και πως όποιος θελήσει να βάλει στο συρτάρι κάποια υπόθεση θα βρεθεί αντιμέτωπος με το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.

Τόνισε δε, ότι διαβούλευση ολοκληρώθηκε με τη συντριπτική πλειοψηφία των σχολίων να δείχνουν ότι υπήρχε κατ' αρχήν θετική ανταπόκριση των πολιτών. Ειδικότερα, σε ότι αφορά στις αλλαγές απέσυρε τη διάταξη που απαγόρευε να υποβάλλουν αίτηση στο ΑΣΕΠ για το διορισμό τους σε θέσεις υπηρεσιακών γραμματέων όσοι την προηγούμενη πενταετία υπηρέτησαν σε κυβερνητικές θέσεις ή κόμματα.

Επίσης, με άλλη αλλαγή, τίθεται πλαφόν 100 θέσεων μετακλητών στην Προεδρία της Κυβέρνησης και μειώνονται σε 40 από 50% τα μόρια από την συνέντευξη για την επιλογή υπηρεσιακών γενικών γραμματέων.

Ο γενικός διευθυντής του ΣΕΠΕ αναβαθμίζεται σε Γενικό Επιθεωρητή και θα προέρχεται από το ίδιο το σώμα.

Συνοπτικά, οι σημαντικότερες αλλαγές, τις οποίες ανακοίνωσε ο κ. Γεραπετρίτης σήμερα στη συνεδρίαση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, είναι οι εξής:

 • Στην επιλογή των υπηρεσιακών γραμματέων, η μοριόδοτηση της συνέντευξης από 50% που ήταν στο αρχικό κείμενο του νομοσχεδίου περιορίζεται στο 40%, με μοριόδοτηση 25% για τα τυπικά προσόντα και 35% για την εμπειρία. Επίσης, υιοθετείται το μοντέλο της δομημένης συνέντευξης για το κομμάτι που έχει να κάνει με την επιλογή από το ΑΣΕΠ, των υπηρεσιακών γενικών γραμματέων.
 • Καταργείται η διάταξη που όριζε ότι ήταν κώλυμα η προηγούμενη 5ετής απασχόληση σε πολιτικό γραφείο.
 • Στις 5 θέσεις μετακλητών που προβλέπονται στον διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας δεν θα μπορεί μετακλητός να αναλαμβάνει τη θέση τού επικεφαλής της Αρχής Ελέγχων. Άρα, δεν θα είναι ιδιώτης αλλά θα προέρχεται αποκλειστικά από τη δημοσιοϋπαλληλία.
 • Μειώνεται ο χρόνος θητείας του μεταβατικού διοικητή της ανεξάρτητης Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, δηλαδή κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου και μέχρι την ολοκλήρωση του προβλεπόμενου διαγωνισμού, σε ανώτατο χρόνο μέχρι δύο έτη. Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας θα αποφασίζει για τον διοικητή, μετά από πρόταση του υπουργικού συμβουλίου.
 • Καταργείται η δυνατότητα πρόσθετων μετακλητών στην Προεδρία της Κυβέρνησης, που προβλεπόταν στο σχέδιο νόμου ως ρήτρα εξομάλυνσης, σε περίπτωση που θα υπήρχε ανάγκη περισσότερων μετακλητών υπαλλήλων στην Προεδρία της Κυβέρνησης.
 • Δημιουργείται ένα πρόσθετο Κυβερνητικό Συμβούλιο Θεσμών και Δημόσιας Διοίκησης.
 • Στην επιλογή των υπηρεσιακών γενικών γραμματέων, το Σώμα το οποίο θα επιλέγει θα είναι 5μελές με τα 4 μέλη να προέρχονται από το ΑΣΕΠ και τον πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
 • Στο πλαίσιο του υπουργικού συμβουλίου, εφόσον υπάρχει διαφωνία μεταξύ των μελών του, η διακριτική ευχέρεια του πρωθυπουργού να θέτει το ζήτημα σε ψηφοφορία, καθίσται δέσμια αρμοδιότητα. Άρα, εφόσον υπάρξει διαφωνία υποχρεωτικά θα γίνεται ψηφοφορία.
 • Στο πλαίσιο του υπουργικού συμβουλίου, μετά τη λήξη του θα πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει ανακοίνωση με ένα σύντομο σκεπτικό και διατακτικό με τι αποφασίστηκε.
 • Ρητά παραμένει ο πολυετής προγραμματισμός των προσλήψεων.
 • Περιορίζεται σημαντικά η αποφασιστική αρμοδιότητα του πρωθυπουργού να αποφασίζει σχετικά με τη μη κατάθεση μαρτυρίας εκ μέρους των υπουργών. Δηλαδή, αυτή η αρμοδιότητα περιορίζεται στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την άμυνα και την εξωτερική πολιτική.
 • Διατηρούνται οι έλεγχοι του ΣΟΕ.
 • Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας καθίσταται καθολικός διάδοχος όλων των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων που έχει η σημερινή αρχή του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. Υπό αυτήν την έννοια συνεχίζει όλους τους ελέγχους.
 • Παραμένουν τα αποκεντρωμένα γραφεία ελέγχου του ΣΕΠΕ, σε Κρήτη Πάτρα και Σέρρες.
 • Προβλέπεται η δυνατότητα ανάθεσης από το πρόγραμμα ΕΣΠΕ στην Επιτροπή Κωδικοποιήσεων συγκεκριμένων έργων.
 • Διαμορφώνεται νέο ενισχυμένο όριο μοριοδότησης για τους αποφοίτους του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
 • Για το ΣΕΠΕ, προβλέπεται ότι ο γενικός διευθυντής θα είναι επιθεωρητής, δηλαδή εκ του Σώματος των Επιθεωρητών, και αναβαθμίζεται σε Γενικό Επιθεωρητή Εργασίας.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ