ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης: Αυτά είναι τα κονδύλια για τη διαχείριση του προσφυγικού

Χρυσοχοΐδης: Αυτά είναι τα κονδύλια για τη διαχείριση του προσφυγικού
Φωτογραφία αρχείου ΙΝΤΙΜΕ/ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

Αναλυτικά στοιχεία για τα κονδύλια που έχει λάβει η Ελλάδα για τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης, κατέθεσε στη Βουλή ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Σε έγγραφη απάντησή του σε σχετική ερώτηση των βουλευτών του ΚΙΝΑΛ, Γιώργου Καμίνη και Βασίλη Κεγκέρογλου, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη επισημαίνει πως επιδιώκεται η κατάλληλη αξιοποίηση κάθε δημοσιονομικής και εν γένει οικονομικού χαρακτήρα δυνατότητας που παρέχεται στη χώρα μας, ενώ καταβάλλεται η πλέον δυνατή προσπάθεια για τη μέγιστη δυνατή απορρόφηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων που αφορούν προσφυγικές/μεταναστευτικές ροές.

Σύμφωνα με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, αρμόδια για τον χειρισμό και την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, αναφορικά με χρηματοδοτούμενες επιχειρησιακές και αναπτυξιακές δράσεις του υπουργείου, καθώς και το συντονισμό των συναρμόδιων υπηρεσιών για την υλοποίηση των δράσεων αυτών, είναι η Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.).

Ειδικότερα, σε ότι αφορά στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης Τομέας Επιστροφών, επισημαίνεται ότι η Υ.Δ.Ε.Α.Π. έχει ορισθεί ως εντεταλμένη Αρχή και αρμόδια για τη διαχείριση δράσεων που αφορά στον «Επαναπατρισμό» και το ποσό εκχώρησης ανέρχεται στο ύψος των 177.160.999,11 ευρώ, ενώ οι ενταγμένες δράσεις ανέρχονται στο ύψος των 157.030.138,04 ευρώ.

Το ύψος των συνολικών πληρωμών, μέχρι και την 18η Σεπτεμβρίου 2019 , ανέρχονται στο ποσό των 78.315.422,05 ευρώ, ενώ αναμένεται έως τις αρχές του επόμενου έτους η έκδοση νέων προσκλήσεων, με σκοπό την βέλτιστη απορρόφηση των υπολειπόμενων πόρων που έχουν εκχωρηθεί στην Υ.Δ.Ε.Α.Π. για τον τομέα των Επιστροφών.

Αναφορικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας - Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας, επισημαίνεται ότι οι πιστώσεις που διαχειρίζεται η προαναφερόμενη Υπηρεσία, ανέρχονται στα 30.426.938,67 ευρώ (συνολική χρηματοδότηση), με κύριους δικαιούχους την Ελληνική Αστυνομία, το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας, το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή και το Υπουργείο Εξωτερικών.

Η Υ.Δ.Ε.Α.Π. έχει ήδη προβεί στην έκδοση του συνόλου των Προσκλήσεων για την Υποβολή Αιτημάτων Χρηματοδότησης και το σύνολο των συμβασιοποιηθέντων ποσών ανέρχεται στο ύψος των 14.005.049,01 ευρώ.

Επιπλέον, οι πιστώσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας - Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις ανέρχονται στο ποσό των 194.600.000,00 ευρώ και έχουν ενταχθεί 22 δράσεις ύψους 187.300.000,00 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 96,3 % του συνολικού διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Σημειώνεται δε, ότι έχει δημοσιευθεί Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη «Λειτουργική Ενίσχυση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας», προϋπολογισμού 480.000,00 ευρώ. Επιπλέον, στο πλαίσιο της Επείγουσας Βοήθειας του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας Σύνορα & Θεωρήσεις, η Υ.Δ.Ε.Α.Π. υλοποιεί, επιπρόσθετα, δράσεις στο πλαίσιο του Μηχανισμού Επείγουσας Βοήθειας 2016 και 2017 του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, ως συμπληρωματικές του Εθνικού Προγράμματος.

Συγκεκριμένα, οι δράσεις αφορούν σε αναβάθμιση των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας για τη διαδικασία καταγραφής Υπηκόων Τρίτων Χωρών, στη λειτουργική ενίσχυση των Υπηρεσιών της στα εξωτερικά σύνορα καθώς και στην παροχή υπηρεσιών Ασφαλείας στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Σημειώνεται δε, ότι η απορρόφηση των διαθέσιμων κεφαλαίων για τις ανωτέρω δράσεις κυμαίνεται από 85% έως 97%.

Ακόμα υπάρχει η δράση «Βελτίωση της ασφάλειας στα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε. και ενίσχυση της συνεργασίας με την Τουρκία για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής πίεσης- Priority», με προϋπολογισμό 350.000,00 ευρώ και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης από τον Μάρτιο 2018 έως τον Μάιο 2020.

Σημειώνεται ακόμη, ότι η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο συμμετοχής της στις δράσεις του Οργανισμού FRONTEX, για το χρονικό διάστημα 2015-2019 (έως 31-08-2019, έχει χρηματοδοτηθεί, από τον εν λόγω Οργανισμό, με το ποσό των 20.697.509,28 ευρώ περίπου.

Αναφορικά με την προσωρινή διαμονή και φιλοξενία νεοεισερχόμενων πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών, δυνάμει της υπ' αριθ. 6183/31.08.2Ο18 Απόφασης του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής (Φ.Ε.Κ. Β'- 3815), συνάφθηκαν τριάντα έξι (36) συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και μισθώσεων ακινήτων, οι οποίες στη συνέχεια ανανεώθηκαν, εντός του τρέχοντος έτους, στο σύνολό τους.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης υπογραμμίζει τέλος, πως σε ότι αφορά στην έρευνα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), δεν μπορεί να δώσει στοιχεία λόγω της αρχής της μυστικότητας που διέπει το συγκεκριμένο στάδιο της διαδικασίας.

Η ερώτηση των κ.κ. Καμίνη και Κεγκέρογλου απευθύνεται και στον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο, ο οποίος στην έγγραφη απάντησή του αναφέρει πως τα στοιχεία των συμβάσεων για τη σίτιση διαμονή και περίθαλψη στις οποίες εμπλέκεται το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, είναι αναρτημένα στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ΑΔΑ ή ΚΗΜΔΗΣ) κι είναι προσβάσιμα μέσω διαδικτύου. Το ίδιο ισχύει και για τις συμβάσεις ενοικίασης γηπέδων και κτηρίων, για τη δημιουργία ανοικτών δομών φιλοξενίας.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ