ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: Έχω αναστείλει την επαγγελματική μου δραστηριότητα

Γεραπετρίτης: Έχω αναστείλει την επαγγελματική μου δραστηριότητα
ΙΝΤΙΜΕ

Σε αναστολή από την άσκηση οποιαδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας έθεσε εαυτόν με την ανάληψη των καθηκόντων του ως υπουργού Επικρατείας ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Αυτό αναφέρει ως απάντηση σε ερώτηση 51 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για σύγκρουση συμφερόντων στην υπόθεση ακύρωσης από το ΣτΕ ξενοδοχειακής επένδυσης στην Ακρόπολη.

Ο κ. Γεραπετρίτης σχολιάζει ακόμη, πως «το Σύνταγμα προσώρας δεν περιέχει γενικό επαγγελματικό κώλυμα πριν την ανάληψη δημόσιου αξιώματος, ώστε αυτά να καταλείπονται για τους ανεπάγγελτους».

Ειδικότερα, στην έγγραφη απάντηση του αναφέρει:

Α. Σχετικά με την ιδιότητά μου ως υπουργός Επικρατείας τηρούνται απολύτως τα διαλαμβανόμενα στο κεφάλαιο Α ́ του μέρους Δ ́ του ν. 4622/2019 σχετικά με τις διαδικαστικές υποχρεώσεις για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων κατά την άσκηση των καθηκόντων. Ειδικότερα, από την ανάληψη των καθηκόντων μου τέθηκα αυτοδικαίως σε αναστολή από την άσκηση οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ. 1, και δεν συνήψα οποιαδήποτε σχετική σύμβαση, εγώ ή άλλο από τα προσδιοριζόμενα πρόσωπα, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του ίδιου νόμου.
Β. Υπό την ιδιότητά μου ως υπουργός Επικρατείας, υπέβαλα εμπροθέσμως και προσηκόντως στη Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων τα απαιτούμενα έγγραφα του άρθρου 72 παρ. 1 ν. 4622/2019, σε εκτέλεση και της υπ’ αριθμ. Υ150 από 12/12/2019 (ΦΕΚ Β ́ 4550) απόφασης του πρωθυπουργού, περιλαμβανομένης δήλωσης για την άσκηση δικηγορικού επαγγέλματος κατά τον προγενέστερο χρόνο.
Γ. Καμία από τις αναφερόμενες στην Ερώτηση ενέργειες, οι οποίες είναι προγενέστερες την ανάληψης των καθηκόντων, δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του υπουργού Επικρατείας.
Δ. Στην ερώτηση λανθάνει μομφή που στην πραγματικότητα συνιστά αποδοκιμασία οποιασδήποτε προηγούμενης επαγγελματικής διαδρομής όποιου εισέρχεται στην Κυβέρνηση ή και γενικότερα στην πολιτική. Υπενθυμίζεται στους ερωτώντες ότι το Σύνταγμα προσώρας δεν περιέχει γενικό επαγγελματικό κώλυμα πριν την ανάληψη δημόσιου αξιώματος, ώστε αυτά να καταλείπονται για τους ανεπάγγελτους.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ