ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΙΝΑΛ: Προτείνει Ειδική Υπηρεσία Φύλαξης για τα ΑΕΙ που θα υπάγεται στον Πρύτανη

ΚΙΝΑΛ: Προτείνει Ειδική Υπηρεσία Φύλαξης για τα ΑΕΙ που θα υπάγεται στον Πρύτανη
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πρόταση νόμου για τη φύλαξη και προστασία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων κατέθεσε στη Βουλή το ΚΙΝΑΛ στη σκιά του συλλαλητηρίου φοιτητικών οργανώσεων που αντιδρούν στις διατάξεις του νομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας για την ίδρυση Σώματος Πανεπιστημιακής Φύλαξης.

Το ΚΙΝΑΛ αφού αναγνωρίζει ότι το χρόνιο πρόβλημα της βίας και ανομίας στα πανεπιστήμια έχει οξυνθεί τα τελευταία χρόνια, προτείνει τη δημιουργία ειδικής Υπηρεσία Φύλαξης, ως αυτοτελούς οργανικής δομής των ΑΕΙ, υπαγόμενη απευθείας στον Πρύτανη, η οποία θα συνεργάζεται με κάθε αρμόδια δημόσια αρχή.

«Η δημιουργία αυτοτελούς δομής, επιφορτισμένης με την ευθύνη φύλαξης και προστασίας των χώρων και εγκαταστάσεων των ΑΕΙ, συνιστά μέτρο που τελεί σε προφανή και ευθεία αναλογία προς τον σκοπό της διασφάλισης της ακαδημαϊκής ελευθερίας, όπως αυτός κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα. Με τον τρόπο αυτόν, αποφεύγονται άλλες εντελώς δυσανάλογες και αδικαιολόγητα επαχθείς για τη λειτουργία των ΑΕΙ επιλογές που αντί να επιλύσουν το πρόβλημα είναι μάλλον βέβαιο πως θα συμβάλουν στην περαιτέρω όξυνσή του», αναφέρεται στην πρόταση νόμου, στην οποία χαρακτηρίζεται αντισυνταγματική η ίδρυση αστυνομικών τμημάτων στους χώρους των ΑΕΙ.

«Η φύλαξη και προστασία των πανεπιστημίων είναι περισσότερο αποτελεσματική όταν οι υπηρεσίες που την αναλαμβάνουν αποτελούν οργανικό τμήμα της πανεπιστημιακής κοινότητας και δεν ασκούνται από εξωτερικούς παράγοντες», σημειώνεται.

Σύμφωνα με το ΚΙΝΑΛ:

«Η παρούσα Πρόταση Νόμου αποτελεί εφαρμογή του άρθρου 16 παρ. 5 του Συντάγματος, στο οποίο ορίζεται ότι “η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση”. Η “πλήρης” αυτοδιοίκηση έχει την έννοια ότι η διοίκηση των ΑΕΙ όχι μόνον ασκείται από τα ίδια τα ιδρύματα, αλλά περιλαμβάνει όλες ανεξαιρέτως τις όψεις της διοικητικής λειτουργίας, ιδίως αυτές που άπτονται του θεμελιώδους αγαθού της ασφάλειας και κατά τούτο συγκροτούν τον πυρήνα κάθε δημόσιας διοίκησης. Συνεπώς, το ίδιο το Σύνταγμα απονέμει στα ΑΕΙ την πρωταρχική ευθύνη για την εφαρμογή της νομοθεσίας που έχει ως αντικείμενο την ασφάλεια και προστασία των προσώπων και πραγμάτων που εντάσσονται στο πεδίο της αρμοδιότητάς τους. Συνεπώς, κάθε διάταξη νόμου που τυχόν αναθέτει σε όργανα του εν στενή εννοία Κράτους αυτήν την ευθύνη, δημιουργώντας μάλιστα επί τούτω ειδικά αστυνομικά τμήματα στους χώρους των ΑΕΙ, είναι ευθέως αντισυνταγματική».

ΔΗΜΟΦΙΛΗ