ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργείο Εργασίας: Σε δημόσια διαβούλευση η νέα εθνική στρατηγική για τη μείωση της φτώχειας

Υπουργείο Εργασίας: Σε δημόσια διαβούλευση η νέα εθνική στρατηγική για τη μείωση της φτώχειας
Intime

Σε δημόσια διαβούλευση βρίσκεται πλέον η νέα Εθνική Στρατηγική της κυβέρνησης για την Κοινωνική Ένταξη και Μείωση της Φτώχειας.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, προβλέπονται 282 δράσεις σε 4 άξονες για την καλύτερη αξιοποίηση των εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων την περίοδο 2021-2027.

Ολόκληρη η ανακοίνωση

Σε δημόσια διαβούλευση στον διαδικτυακό τόπο www.opengov.gr έχει αναρτηθεί η νέα «Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και Μείωση της Φτώχειας» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (http://www.opengov.gr/minlab/?p=5140).Στη Στρατηγική καταγράφονται οι κεντρικοί άξονες του Υπουργείου για μία ολοκληρωμένη πολιτική πρόληψης και καταπολέμησης του κοινωνικού και εργασιακού αποκλεισμού, κυρίως των ειδικών και ευάλωτων ομάδων, και μείωσης της φτώχειας. Οι άξονες αυτοί θα αποτελέσουν «πυξίδα» για την βέλτιστη κατανομή των εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων (από το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και άλλους πόρους) που θα κατευθυνθούν στον «πυλώνα» της κοινωνικής συνοχής.

Η Στρατηγική περιλαμβάνει 282 Δράσεις από 11 Υπουργεία, Περιφέρειες και Δήμους, οι οποίες καλύπτουν τους εξής τέσσερις Επιχειρησιακούς Άξονες (σχήμα 1):

1. Πρόσβαση σε επαρκείς πόρους και βασικά υλικά – Αφορά σε 49 δράσεις που καλύπτουν τον Γενικό Πληθυσμό, με έμφαση στα Άτομα σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και Αστέγους. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, επίδομα στέγασης, επιδόματα μακροχρόνιων και άλλων ανέργων, επιδόματα παιδιού και γέννησης, επιδόματα ΑμεΑ, οικονομικές ενισχύσεις φοιτητών κλπ.

2. Πρόσβαση σε αποτελεσματικότερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες – Αφορά σε 149 δράσεις που καλύπτουν άτομα σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, ΑμεΑ, παιδιά, ηλικιωμένους, αστέγους, , γυναίκες θύματα βίας και κακοποίησης, άλλες ευάλωτες ειδικές ομάδες (π.χ. Ρομά). Περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, δράσεις για να αναβαθμιστούν οι υφιστάμενες υπηρεσίες για ΑμεΑ, αλλά και ο μηχανισμός αξιολόγησης της αναπηρίας (πχ Ενιαία Ηλεκτρονική Πλατφόρμα ΚΕΠΑ), να στηριχθούν γυναίκες θύματα βίας και κακοποίησης, να λειτουργήσουν Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, να ενισχυθεί η προσχολική εκπαίδευση, να βελτιωθεί η πρόσβαση σε υπηρεσίες των ευπαθών ομάδων πληθυσμών κλπ.

3. Ένταξη στην αγορά εργασίας, βελτίωση της απασχολησιμότητας και πρόσβαση στην απασχόληση – Αφορά σε 64 δράσεις που καλύπτουν Ανέργους και εργαζόμενους σε επισφάλεια, όπως η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ανέργους, η στήριξη κοινωνικής επιχειρηματικότητας, η πρόσβαση ευάλωτων ομάδων σε προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης, η επανακατάρτιση ανέργων, η πρόσβαση σε προγράμματα ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης κλπ.

4. Διακυβέρνηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη και Μείωση της Φτώχειας – Αφορά σε 20 δράσεις για την θεσμική και επιχειρησιακή ενίσχυση, αλλά και την ψηφιακή αναβάθμιση του συστήματος συντονισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της Εθνικής Στρατηγικής.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ