ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνέδριο ΝΔ: Στόχος η επανεκκίνηση

Συνέδριο ΝΔ: Στόχος η επανεκκίνηση

Με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ξεκινάει σήμερα 10ο τακτικό συνέδριο της ΝΔ , όπου αναμένεται να επικυρωθούν ριζικές και ουσιαστικές καταστατικές αλλαγές.

Μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης θα προτείνει σειρά παρεμβάσεων με στόχο τη διαφάνεια, την καλύτερη λειτουργία του κόμματος και την όσο δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των μελών και των πολιτών στις αποφάσεις.

Πρώτο βασικό στοιχείο του νέου καταστατικού είναι ο διαχωρισμός κόμματος – κράτους καθώς εισάγονται ασυμβίβαστα για κομματικές και κυβερνητικές θέσεις με έμφαση σε αυτές που αφορούν στη διαχείριση δημόσιου χρήματος. Παράλληλα θα υπάρξει καταστατική απαγόρευση δανεισμού της Νέας Δημοκρατίας από τις τράπεζες και υποχρέωση τήρησης ισοσκελισμένων προϋπολογισμών.


Μεγάλη έμφαση στο προτεινόμενο καταστατικό δίνεται στη συμμετοχή των μελών και των στελεχών στην παραγωγή πολιτικής και για αυτό θα υπάρξουν μικρότερα, πιο ευέλικτα όργανα με συχνές τακτικές συνεδριάσεις και ουσιαστικό αποφασιστικό ρόλο. Σε όλα τα συλλογικά όργανα του Κόμματος τα αιρετά μέλη θα είναι περισσότερα από τα ex officio.

Το Συνέδριο θα είναι ετήσιο, με 1.000 αιρετά και μέχρι 1.000 μέλη λόγω ιδιότητας ενώ η Πολιτική Επιτροπή θα συνέρχεται ανά τρίμηνο και θα συγκροτείται από 100 αιρετά μέλη, από τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ενώ ex officio θα συμμετέχουν αυτοδιοικητικά στελέχη από την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).

Παράλληλα θεσπίζεται ετήσιος πολιτικός κύκλος ο οποίος ανοίγει και κλείνει με το Συνέδριο ώστε να υπάρχει συνεχώς έντονη κινητικότητα και διάδραση. Στο συνέδριο αναμένεται να εγκριθεί η πρόταση για πενταετή θητεία του Προέδρου ενώ δημιουργείται εθνικό μητρώο υποψηφίων βουλευτών καθώς ο Πρόεδρος θα ζητά τη γνώμη των μελών ανά περιφέρεια ώστε να διαμορφώνονται με αξιοκρατία τα ψηφοδέλτια.

Το σχέδιο του καταστατικού που αναμένεται να εγκριθεί δόθηκε τους τελευταίους δύο μήνες σε δημόσια διαβούλευση στα μέλη του κόμματος τα οποία και εξέφρασαν τις θέσεις τους. Ετσι

- 67,4% πιστεύουν ότι ο Πρόεδρος του κόμματος πρέπει να εκλέγεται από τα μέλη.

- 61,6% πιστεύουν ότι η θητεία του προέδρου πρέπει να διαρκεί 5 χρόνια.

- 36,6% πιστεύουν ότι πρέπει να διοργανώνεται Τακτικό Συνέδριο κάθε δύο χρόνια.

- 45,3% πιστεύουν ότι ο αριθμός των συνέδρων πρέπει να είναι από 1000 ως 2000.

- 67,7% πιστεύουν ότι ο αριθμός των μελών της Πολιτικής Επιτροπής πρέπει να είναι μικρότερος

- 94,3% πιστεύουν ότι οι οργανώσεις βάσης πρέπει να συντάσσουν ψηφίσματα, ώστε αυτά να ψηφίζονται στην Πολιτική Επιτροπή.

- 96,9 πιστεύουν ότι πρέπει να γίνονται διαδικτυακά δημοψηφίσματα ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

- 50,2% πιστεύουν ότι πρέπει να καταργηθούν οι ποσοστόσεις σχετικά με την συμμετοχή των γυναικών στα συλλογικά όργανα της ΝΔ.

- 49,5% πιστεύουν ότι η ΝΔ πρέπει να έχει επίσημες κομματικές υποψηφιότητες σε εκλογές για ανάδειξη δημάρχων και περιφερειαρχών.

- 88,5% πιστεύουν ότι πρέπει να θεσμοθετηθούν διαδικασίες για να έχουν λόγο οι τοπικές κοινωνίες στην κατάρτιση των ψηφοδελτίων.

- 98,75 πιστεύουν ότι πρέπει να αξιολογούνται όλα τα κομματικά στελέχη σε θέσεις ευθύνης.

- 67,5% πιστεύουν ότι η αξιολόγηση αυτή πρέπει να διεξάγεται κάθε έναν χρόνο.

Οι ομιλιες του συνεδρίου αναμένεται να ολοκληρωθούν την Κυριακή το απόγευμα με την τοποθέτηση του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα ακολουθήσει η ψηφοφορία για τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ