ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ερώτηση 29 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τη μετάταξη του μοιραίου σταθμάρχη

Ερώτηση 29 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τη μετάταξη του μοιραίου σταθμάρχη
Στην ερώτηση γίνεται λόγος για σωρεία παρανομιών στη διαδικασία μετάταξης του σταθμάρχη EUROKINISSI

Για «εξόφθαλμα παράνομη μετάταξη του σταθμάρχη Λάρισας» ως αποτέλεσμα παράνομων και αυθαίρετων ενεργειών με ευθύνη της κυβέρνησης, κάνουν λόγο με ερώτησή τους στη Βουλή 29 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Στην ερώτηση γίνεται λόγος για σωρεία παρανομιών στη διαδικασία μετάταξης του σταθμάρχη, καλώντας την κυβέρνηση να αποδώσει το σύνολο των εγγράφων της διαδικασίας της επίμαχης μετάταξης στην Ελληνική Δικαιοσύνη.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αιτούνται το σύνολο των εγγράφων που αφορούν στην διαδικασία μετάταξης στην οποία συμμετείχε ο εν λόγω σταθμάρχης.

«Η εθνική τραγωδία των Τεμπών έχει καθηλώσει την ελληνική κοινωνία σε έναν συλλογικό θρήνο για τον αδόκητο θάνατο νέων συνανθρώπων μας. Συγχρόνως όμως, η ελληνική κοινωνία απαιτεί απαντήσεις, απόδοση ευθυνών και άπλετο φως, ώστε να διερευνηθούν τα αίτια και να προκύψουν οι υπαίτιοι του πλέον σοβαρού σιδηροδρομικού δυστυχήματος, μηδενός εξαιρουμένου, ξεκινώντας από την προφανή ευθύνη του σταθμάρχη Λάρισας και τις εγκληματικές παραλείψεις του, και ελέγχοντας κάθε κρίκο της αλυσίδας, η οποία οδήγησε στην τοποθέτηση του σταθμάρχη στο τόσο υπεύθυνο και νευραλγικό πόστο», τονίζουν και προσθέτουν:

«Δεδομένου ότι οι πράξεις και παραλείψεις του εν λόγω σταθμάρχη είναι αυτές που κατά την δική του ομολογία οδήγησαν στο μοιραίο δυστύχημα, και δεδομένου ότι συντρέχουν οι αντικειμενικές συνθήκες της ΑΠΕΙΡΙΑΣ του στην εν λόγω θέση και της προηγούμενης μη σχετικής εμπειρίας – προϋπηρεσίας σε θέση Σταθμάρχη, καθίσταται αναγκαία η διερεύνηση της συμπεριφοράς των κρίκων της αλυσίδας, με τις αποφάσεις των οποίων τοποθετήθηκε ο σταθμάρχης στην επίμαχη θέση, παρά το γεγονός της μη καταλληλότητας του».

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ απευθύνουν την ερώτηση τους στους υπουργούς Εσωτερικών και Υποδομών - Μεταφορών, καλώντας τους -μεταξύ άλλων- να απαντήσουν γιατί δεν έχουν προβεί στις κατά νόμο δέουσες ενέργειες, ήτοι διενέργειας Ε.Δ.Ε και προσφυγής σε δικαστικές Αρχές, ως έχουν ευθύνη ως κυβέρνηση.

Η ερώτηση των 29 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ:

ΕΡΩΤΗΣΗ & ΑΚΕ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
• Εσωτερικών
• Υποδομών και Μεταφορών

ΘΕΜΑ: «Εξόφθαλμα παράνομη η μετάταξη του σταθμάρχη Λάρισας, αποτέλεσμα παράνομων και αυθαίρετων ενεργειών με ευθύνη της κυβέρνησης».

Η εθνική τραγωδία των Τεμπών έχει καθηλώσει την ελληνική κοινωνία σε έναν συλλογικό θρήνο για τον αδόκητο θάνατο νέων συνανθρώπων μας. Συγχρόνως όμως, η ελληνική κοινωνία απαιτεί απαντήσεις, απόδοση ευθυνών και άπλετο φως, ώστε να διερευνηθούν τα αίτια και να προκύψουν οι υπαίτιοι του πλέον σοβαρού σιδηροδρομικού δυστυχήματος, μηδενός εξαιρουμένου, ξεκινώντας από την προφανή ευθύνη του σταθμάρχη Λάρισας και τις εγκληματικές παραλείψεις του, και ελέγχοντας κάθε κρίκο της αλυσίδας, η οποία οδήγησε στην τοποθέτηση του σταθμάρχη στο τόσο υπεύθυνο και νευραλγικό πόστο.

Δεδομένου ότι οι πράξεις και παραλείψεις του εν λόγω σταθμάρχη είναι αυτές που κατά την δική του ομολογία οδήγησαν στο μοιραίο δυστύχημα, και δεδομένου ότι συντρέχουν οι αντικειμενικές συνθήκες της ΑΠΕΙΡΙΑΣ του στην εν λόγω θέση και της προηγούμενης μη σχετικής εμπειρίας – προυπηρεσίας σε θέση Σταθμάρχη, καθίσταται αναγκαία η διερεύνηση της συμπεριφοράς των κρίκων της αλυσίδας, με τις αποφάσεις των οποίων τοποθετήθηκε ο σταθμάρχης στην επίμαχη θέση, παρά το γεγονός της μη καταλληλότητας του.

Α) Ο σταθμάρχης, τοποθετήθηκε κατόπιν μετάταξης με την υπ’ αρ. 9026588/14.06.2022 (Γ’ 1549) απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος, στα πλαίσια Α΄ κύκλου κινητικότητας 2022 του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ).
Β) Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ εξέδωσε στις 03-2-2022 την με Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/ 938 /οικ.1598 εγκύκλιό του με την οποία καλούνται οι φορείς για την υποβολή αιτημάτων για την κάλυψη των υπηρεσιακών τους αναγκών μέσω του ΕΣΚ.

Κατόπιν αυτού, αναρτήθηκαν τα αιτήματα των φορέων, μεταξύ των οποίων και του Ο.Σ.Ε για κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη στο πλαίσιο του Α΄ Κύκλου 2022 του ΕΣΚ και κάθε ενδιαφερόμενος υπάλληλος, που είχε δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4440/2016, μπορούσε να υποβάλει αίτηση για μετάταξη σε κενή οργανική θέση έως και την 17η Απριλίου 2022.

Γ) Πριν την υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων, στις 7 Απριλίου 2022, δημοσιεύθηκαν οι Θέσεις του Κύκλου Κινητικότητας, που προκηρύχθηκαν ανά φορέα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονταν και οι θέσεις ΣΤΑΘΜΑΡΧΩΝ στον ΟΣΕ, ενώ μαζί με τις θέσεις δημοσιεύθηκαν και τα κριτήρια ανά κωδικό θέσης, τα οποία ήταν απολύτως προσιτά σε όλους τους ενδιαφερομένους.

Για την κάλυψη της θέσης με κωδικό 1645713805, ΔΕ Σταθμαρχών, τα κριτήρια ήταν τα εξής:

Γενικό περίγραμμα θέσης: «19.15 - Ειδικός στον τομέα Μεταφορών - Οδικής Ασφάλειας»

«Απαιτούμενα πρόσθετα τυπικά προσόντα :

Χειρισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

«Απαιτούμενα πρόσθετα ουσιαστικά προσόντα:

ΗΛΙΚΙΑ ΕΩΣ 48 ΕΤΩΝ.
Συμπληρωματικές Πληροφορίες:
1. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στους ειδικότερους κανονισμούς και νόμους που διέπουν τον ΟΣΕ.
2. Θα εκπαιδευτούν για τα καθήκοντα που θα εκτελούν.»

Ο μοιραίος σταθμάρχης Λάρισας, στις 13 Απριλίου 2022, υπέβαλλε αίτηση μετάταξης από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας στον ΟΣΕ σε κενή οργανική θέση του κλάδου Κυκλοφορίας, ειδικότητας Σταθμαρχών, παρά το γεγονός ότι κατά το χρόνο που υπέβαλε την αίτησή του, σύμφωνα με τον δημοσιευθέντα κατάλογο των θέσεων ανά φορέα και ανά ειδικότητα, γνώριζε ότι δεν πληροί καμία από τις ως άνω προϋποθέσεις.

Α) Δεν διέθετε το Απαιτούμενο Πρόσθετο Ουσιαστικό Προσόν ηλικίας έως 48 ετών και παρά όλα αυτά υπέβαλε αίτηση.

Β) Δεν πληρούσε το γενικό περίγραμμα της θέσης του σταθμάρχη, η οποία απαιτούσε για την πλήρωσή της υπάλληλο «ειδικό στον τομέα μεταφορών και οδικής ασφάλειας».
Κι ενώ η αίτησή του a priori ήταν απορριπτέα, λόγω υπέρβασης του ηλικιακού ορίου των 48 ετών, εντούτοις, αυτό δεν έγινε, και παραδόξως τοποθετήθηκε κατόπιν μετάταξης με την υπ’ αριθ. 9026588/14.06.2022 (Γ’ 1549) απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος στην θέση του σταθμάρχη Λάρισας.

Η εξόφθαλμα παράνομη και προκλητική τοποθέτηση του, εξαιτίας της μη πλήρωσης του ορίου ηλικίας των 48 ετών, όπως έθεσε ο Ο.Σ.Ε κατά την δημοσίευση των θέσεων του Κύκλου Κινητικότητας, που προκηρύχθηκαν ανά φορέα στις 7-4-2022, έγινε προσπάθεια από τον Υπουργό Εσωτερικών να αποκρυβεί , λέγοντας, ότι το άρθρο 33 της υπουργικής απόφασης ΥΑ 157//2022 (ΥΑ 157192 ΦΕΚ Β/ 2623/ 2022), περί Έγκρισης νέου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΟΣΕ, δήθεν εξαίρεσε το όριο ηλικίας από τις μετατάξεις των υπαλλήλων του Ο.Σ.Ε.
Όμως, η υπουργική αυτή απόφαση, που επικαλείται ο Υπουργός Εσωτερικών και δημοσιεύθηκε ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ, στις 30 Μαΐου 2022, χωρίς να έχει (ούτε κατά νόμο να προβλέπεται να έχει) αναδρομική ισχύ.

Η δε αίτηση του σταθμάρχη Λάρισας, υπόκειτο στην δεσμευτική διαδικασία και στις προϋποθέσεις που είχαν τεθεί στο πλαίσιο του Α΄ Κύκλου 2022 του ΕΣΚ.
Επιπλέον αυτού, το επιχείρημά του Υπουργού Εσωτερικών είναι ψευδές και για τον εξής λόγο:

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1598 εγκύκλιο, κατά το στάδιο που οι φορείς αναρτήσουν τα σωστά ΠΘΕ της προκηρυσσόμενης θέσης και επιπλέον τα περιγράμματα θέσεων εργασίας, μετά την υποβολή του αιτήματος για συγκεκριμένη θέση εργασίας δεν υφίσταται δυνατότητα τροποποίησης του συγκεκριμένου περιγράμματος μέχρι την ολοκλήρωση του κύκλου κινητικότητας. Για ενδεχόμενη τροποποίηση απαιτείται διαγραφή του αιτήματος και επανυποβολή του.

Αυτό σημαίνει, ότι το όριο ηλικίας των 48 ετών, που είχε τεθεί από τον Ο.Σ.Ε στις 7-4-2022 και εφόσον ο αιτών υπέβαλε αίτηση στις 13-4-2022, έκτοτε ήταν δεσμευτική η τήρηση των όρων, που είχαν δημοσιευθεί και απαγορευόταν η μεταβολή ή τροποποίηση αυτών στον χρόνο μετά την υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερομένων.

Η νόμιμη διαδικασία που έπρεπε να τηρηθεί ήταν αυτή που ρητώς προβλέπεται στο νόμο 4440/2016 και δη στο άρθρο 7 ν. 4440/2016.

Επιπλέον, είναι προφανής η παράνομη έγκριση της μετάταξης του σταθμάρχη, καθώς πέραν του ορίου ηλικίας, δεν πληρούται στο πρόσωπό του και καμία από τις άλλες προϋποθέσεις που δημοσιεύθηκαν από τον Ο.Σ.Ε.

Α) Καταρχάς σύμφωνα με το γενικό περίγραμμα της θέσης του σταθμάρχη, ο αιτών έπρεπε να διαπιστωθεί από την επιτροπή ότι είναι ειδικός στον τομέα Μεταφορών - Οδικής Ασφάλειας, γεγονός που εκ προοιμίου έπρεπε να οδηγήσει την επιτροπή σε απόρριψη της μετάταξης.

Β) Από το προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου καταδεικνύεται όχι μόνο απειρία, αλλά καμία απολύτως ενασχόληση στην άσκηση αντίστοιχων καθηκόντων με αυτά του σταθμάρχη, άρα βέβαιη ακαταλληλότητά για τη συγκεκριμένη θέση.

Επομένως, προκύπτει ως προφανές το ψεύδος του κ. Βορίδη, ο οποίος δήλωσε ότι :
«Τα λεγόμενα επιθυμητά προσόντα δεν αποτελούν νομικές προϋποθέσεις παρά μόνο επιθυμητές κατευθύνσεις που αναζητά ο Οργανισμός, τα οποία όμως προφανώς δεν τον κωλύουν από το να κάνει επιλογές, καθώς δεν αποτελούν τυπικές προϋποθέσεις είτε για πρόσληψη είτε για μετάταξη και οι οποίες ορίζονται μόνο από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο».

Διότι, ο ως άνω νόμος για τις μετατάξεις στο πλαίσιο της κινητικότητας, απαιτεί την διαπίστωση των ουσιαστικών προσόντων, γιατί μόνο αυτά εξασφαλίζουν την καταλληλότητα της εκτέλεσης των συγκεκριμένων καθηκόντων, και η επιτροπή αξιολόγησης ΔΕΝ ΑΝΑΖΗΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, αλλά είναι υποχρεωμένη να διαπιστώσει τα ουσιαστικά προσόντα του υποψηφίου, σε περίπτωση δε παράλειψης αυτού, διαπράττει αρχικώς παράβαση καθήκοντος.

ΕΠΕΙΔΗ, η υπ’ αριθ. 9026588/14.06.2022 απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος, που έκριναν αποδεκτή την υπ’ αριθ. 6647919919/13.04.2022 αίτηση του Σ.Β, που κατατέθηκε στο πλαίσιο του Α’ Κύκλου Κινητικότητας έτους 2022, και με βάση την οποία αποφασίστηκε η μετάταξη του, όφειλε να περιλαμβάνει αιτιολογία αναφορικά, τόσο με τα τυπικά, όσο και με τα ουσιαστικά προσόντα του υποψηφίου.

ΕΠΕΙΔΗ, ο σταθμάρχης Λάρισας, σε καμία περίπτωση δεν διαθέτει εμπειρία και ουσιαστικά προσόντα, αφού δεν είχε μέχρι τώρα καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, δηλαδή του σταθμάρχη.

ΕΠΕΙΔΗ, η εξαίρεση του ορίου της ηλικίας από την διαδικασία της μετάταξης, τεχνηέντως χρησιμοποιείται από την Κυβέρνηση, καθώς δεν αφορά στην μετάταξη στα πλαίσια κινητικότητας, άρα εκ προοιμίου ήταν απορριπτέος ο σταθμάρχης.

ΕΠΕΙΔΗ, η διαδικασία μετάταξης του εν λόγω σταθμάρχη Λάρισας, του οποίου οι παραλείψεις κρίνονται εγκληματικές, είναι προφανώς μη σύννομη και η ευθύνη των οργάνων του ΟΣΕ και της κυβέρνησης καθίσταται περαιτέρω αυξημένη με την προκλητική τοποθέτηση του σταθμάρχη στην έδρα της Λάρισας, όπου και η κατοικία του.

ΕΠΕΙΔΗ, η ευθύνη όσων από την κυβέρνηση μεσολάβησαν στην αλυσίδα που οδήγησε στην παράνομη μετάταξη του ανεπαρκούς σταθμάρχου, καθίσταται ποινικώς ελεγχόμενη, καθώς γνώριζαν ότι τοποθετώντας έναν άνθρωπο χωρίς εμπειρία και καταλληλότητα, στον πιο νευραλγικό σταθμό που συνδέει την χώρα, είναι πιθανή η πρόκληση λάθους, και εντούτοις αποδέχθηκαν αυτό ως ενδεχόμενο.

ΕΠΕΙΔΗ, η απειρία του και η ανεπαρκής εκπαίδευση ήταν καταλυτικά στοιχεία που αιτιωδώς οδήγησαν στο μοιραίο συμβάν.

ΕΠΕΙΔΗ, είναι αναγκαίο να διερευνηθεί η αιτιώδης σύνδεση των προσώπων που εμπλέκονται στην διαδικασία τοποθέτησης του σταθμάρχη, καθώς η έλλειψη νομιμότητας, ειδικά ως προς το στοιχείο των ουσιαστικών προσόντων και της καταλληλότητας, είναι το στοιχείο που οδήγησε αιτιωδώς στο αποτέλεσμα της εγκληματικής παράλειψης και λαθών του σταθμάρχη.

ΕΠΕΙΔΗ, ο συνδυασμός των ανωτέρω οδηγεί σε ρουσφετολογική μετάταξη, που επισύρει ποινικές και πολιτικές ευθύνες.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι κ.κ. υπουργοί:

Γιατί δεν έχουν προβεί στις κατά νόμο δέουσες ενέργειες, ήτοι διενέργειας Ε.Δ.Ε και προσφυγής σε δικαστικές Αρχές, ως έχουν ευθύνη ως Κυβέρνηση, καθώς και να ενημερώσουν τον ελληνικό λαό και το Κοινοβούλιο για τη σωρεία των παρανομιών στην διαδικασία της μετάταξης του σταθμάρχη, καθώς και να αποδώσουν το σύνολο των εγγράφων της διαδικασίας της επίμαχης μετάταξης στην Ελληνική Δικαιοσύνη;

Αιτούμαστε, το σύνολο των εγγράφων που αφορούν στην διαδικασία μετάταξης στην οποία συμμετείχε ο εν λόγω σταθμάρχης.

Οι ερωτώντες βουλευτές

ΔΗΜΟΦΙΛΗ