ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιστολή των Ασθενών προς αρχηγούς κομμάτων ζητώντας δεσμεύσεις για τους ίδιους και το ΕΣΥ

Επιστολή των Ασθενών προς αρχηγούς κομμάτων ζητώντας δεσμεύσεις για τους ίδιους και το ΕΣΥ

Ανοιχτή επιστολή προς τους Αρχηγούς των κομμάτων της Βουλής, έστειλε η Ένωση Ασθενών Ελλάδος, ζητώντας τους να δεσμευθούν σε μία σειρά ζητημάτων που αφορούν τους ασθενείς, χρονίως πάσχοντες αλλά και τη βιωσιμότητα του υγειονομικού μας συστήματος.

Στην επιστολή, γίνεται λόγος από την πλευρά των ασθενών για τον νέο Υγειονομικό Χάρτη με βάση τις ανάγκες της χώρας και ανεξάρτητα από το πολιτικό κόστος, για την ανάγκη αύξησης της χρηματοδότησης στην υγεία, για την ανάγκη μέτρησης της ποιότητας στους ασθενείς, για την αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων, αλλά και την οικοδόμηση ενός βιώσιμου συστήματος υγείας.

Η Ένωση Ασθενών Ελλάδος, με επικεφαλής τον πρόεδρό της κ. Νίκο Δέδε, μέσα από τον κορυφαίο θεσμικό της ρόλο, είναι σαφές ότι επιθυμεί να συμμετέχει ως ισότιμος εταίρος στη χάραξη πολιτικών υγείας αλλά και να γνωμοδοτεί.

Μέσα από την επιστολή της ωστόσο, καταθέτει και μία δυσαρέσκεια η οποία συνδέεται με την τηλεμαχία των πολιτικών αρχηγών στις 10 Μαΐου, καθώς οι δημοσιογράφοι, δεν έθεσαν ερωτήματα που να αφορούν στη δημόσια υγεία, όπως σημειώνει και μάλιστα σε μία χρονική στιγμή που βγαίνουμε από την πιο σοβαρή υγειονομική κρίση που γνώρισε όλος ο πλανήτης τα τελευταία 100 χρόνια.

Αναλυτικά η επιστολή της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος έχει ως εξής:

«Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας επικροτεί τον δημοκρατικό διάλογο μεταξύ των παρατάξεων και παρακολούθησε τη συζήτηση των πολιτικών αρχηγών που διεξήχθη στις 10 Μαΐου 2023.

Αναγνωρίζοντας το δύσκολο έργο των δημοσιογράφων, και ενώ κάθε ερώτηση που τέθηκε ήταν σημαντική, μας εξέπληξε ότι στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Υγεία, Παιδεία και Κοινωνικό Κράτος», δεν ετέθησαν ερωτήματα για το όραμα και τις δεσμεύσεις σας αναφορικά με την ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ζήτημα καθοριστικής σημασίας για τους πολίτες αλλά και την οικονομία εν γένει.

Η πανδημία της COVID-19, η μεγαλύτερη υγειονομική πρόκληση της τελευταίας 100ετίας, ανέδειξε αφενός την τεράστια σημασία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, την ποιότητα, την προσφορά και την αυταπάρνηση του υγειονομικού προσωπικού και αφετέρου τις δομικές αδυναμίες ενός Συστήματος Υγείας που, 40 χρόνια μετά τη σύσταση του, απαιτεί άμεση ανασυγκρότηση για να μην καταρρεύσει.

Αν η Υγεία αποτελεί προτεραιότητα για το κόμμα σας, η Ένωση Ασθενών Ελλάδας σας ερωτά ποια είναι η δέσμευση σας αναφορικά με τα παρακάτω ερωτήματα, είτε ως κυβέρνηση, είτε ως κόμμα της αντιπολίτευσης μετά τις εκλογές:

1. Με δεδομένη την απόκλιση της Ελλάδας από το μέσο όρο δημόσιας χρηματοδότησης στην Υγεία αλλά και τις προγραμματικές εξαγγελίες των περισσοτέρων κομμάτων για σύγκλιση ή υπέρβαση του μέσου Ευρωπαϊκού όρου ερωτάστε:

α) Ποια είναι η δέσμευση σας για συγκεκριμένη αύξηση της χρηματοδότησης για την Υγεία από τον κρατικό προϋπολογισμό για το έτος 2024 (πλέον της χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας).

β) Σε περίπτωση που η πορεία της οικονομίας το 2023 δεν διασφαλίσει δημοσιονομικό πλεόνασμα, από που θα εξασφαλίσετε την αύξηση αυτή;

2. Καθοριστική προϋπόθεση για την ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι ένας καινούργιος Χάρτης Υγείας με την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή και αξιοπρεπώς αποζημιούμενο υγειονομικό και διοικητικό προσωπικό. Ποιες είναι οι σκοπούμενες μεταρρυθμίσεις για τα ακόλουθα:

α) την αναδιάταξη του υφιστάμενου υγειονομικού χάρτη ανεξάρτητα από “πολιτικό κόστος”, με βάση τις ανάγκες υγείας του πληθυσμού και αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες για την εξισορρόπηση των περιφερειακών ανισοτήτων

β) την ανάπτυξη συστημάτων αξιοκρατικής διοίκησης και λογοδοσίας με σύγχρονα μοντέλα επιβράβευσης συνδεδεμένα με την παραγωγικότητα με την ποιότητα της φροντίδας

γ) τη μέτρηση και αξιολόγηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας από τους λήπτες υπηρεσιών υγείας;

Διατίθεστε να συζητήσουμε όλοι οι εταίροι της Υγείας για να πετύχουμε την απαραίτητη επιστημονική, πολιτική και κοινωνική συναίνεση;

3. Ποια είναι η στρατηγική σας για την διαφάνεια και την αξιοποίηση τόσο των ψηφιακών εργαλείων όσο και των δεδομένων υγείας, για την επίτευξη της δημοκρατίας στην υγεία, τον εξορθολογισμό των δαπανών και την πρόσβαση στην καινοτομία;

Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας δεσμεύεται να συνεχίσει να καταθέτει τεκμηριωμένες, ρεαλιστικές και οικονομικά αποδοτικές προτάσεις με στόχο ένα βιώσιμο Σύστημα Υγείας που θα διασφαλίζει την ποιοτική, ισότιμη και καθολική πρόσβαση στην υγεία για όλους.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ