ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευρωεκλογές 2024: Ομάδα Ευρωπαίων Συντηρητικών - «Πανευρωπαϊκή ευρωρεαλιστική μεταρρύθμιση»

Ευρωεκλογές 2024: Ομάδα Ευρωπαίων Συντηρητικών - «Πανευρωπαϊκή ευρωρεαλιστική μεταρρύθμιση»

Ο Ιταλός Nicola Procaccini, της Ομάδας Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

AP Photo/Jean-Francois Badias

Οι Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές είναι μία συντηρητική και ευρωσκεπτικιστική πολιτική ομάδα του Ευρωκοινοβουλίου. Αποτελείται από 68 ευρωβουλευτές, οι οποίοι ανήκουν σε 19 κόμματα από 17 χώρες.

Διευθύνεται από δύο συμπροέδρους, τον Πολωνό Ryszard Legutko και τον Ιταλό Nicola Procaccini.

Από Ελληνικής πλευράς μετέχει ο Εμμανουήλ Φράγκος από την Ελληνική Λύση.

Επικεντρώνει στην επείγουσα ανάγκη μεταρρύθμισης της ΕΕ στη βάση του ευρωρεαλισμού, της λογοδοσίας και της δημοκρατίας, με τρόπο που να σέβεται την κυριαρχία των εθνών μας και να επικεντρώνεται στην οικονομική ανάκαμψη, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα.

Στις βασικές της αρχές είναι:

  • Ελεύθερη επιχειρηματικότητα με ελάχιστες ρυθμίσεις, χαμηλότερη φορολογία
  • Περισσότερη προσωπική ευθύνη και μεγαλύτερη δημοκρατική λογοδοσία
  • Η σημασία της οικογένειας ως «θεμέλιο της κοινωνίας»
  • Η κυριαρχική ακεραιότητα του έθνους κράτους, η αντίθεση στον φεντεραλισμό της ΕΕ και ο ανανεωμένος σεβασμός της πραγματικής επικουρικότητας.
  • Η κυρίαρχη αξία της διατλαντικής σχέσης ασφάλειας σε ένα αναζωογονημένο ΝΑΤΟ
  • Αποτελεσματικά ελεγχόμενη μετανάστευση και τερματισμός της κατάχρησης των διαδικασιών ασύλου.
  • Τέλος στη σπατάλη και την υπερβολική γραφειοκρατία και δέσμευση για μεγαλύτερη διαφάνεια και αξιοπρέπεια στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και χρήση των κονδυλίων της ΕΕ.
  • Σεβασμός και ίση μεταχείριση για όλες τις χώρες της ΕΕ, νέες και παλιές, μεγάλες και μικρές.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ