ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρατείνονται οι συμβάσεις καθαριότητας στο δημόσιο και τους ΟΤΑ

Παρατείνονται οι συμβάσεις καθαριότητας στο δημόσιο και τους ΟΤΑ

Τροπολογία για την παράταση των συμβάσεων καθαριότητας στο δημόσιο και τους ΟΤΑ έως 31 Δεκεμβρίου 2017 κατατέθηκε στη Βουλή, στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας για το «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας».

Σύμφωνα με την τροπολογία «οι ισχύουσες συμβάσεις και όσες συμβάσεις έχουν λήξει μέχρι και 60 ημέρες πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου για την καθαριότητα των κτηρίων των δημόσιων υπηρεσιών, των ανεξαρτήτων αρχών, των ΝΠΔΔ, των ΝΠΙΔ και των ΟΤΑ και τις κάθε είδους υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ παρατείνονται αυτοδικαίως έως και 31.12.2017 λαμβανομένων υπόψη των εγγεγραμμένων πιστώσεων στους οικείους προϋπολογισμούς», κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.

Στη ρύθμιση δεν εμπίπτουν οι ατομικές συμβάσεις του προσωπικού που προσλήφθηκε για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στον τομέα της καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες εντός συνολικού διαστήματος 12 μηνών και όσων έχουν παραταθεί έως τις 31.12.2016, οπότε και λήγουν οριστικά.

Εκτός της ρύθμισης παραμένουν οι διμηνίτες συμβασιούχοι, ενώ παρέχεται η δυνατότητα σε δήμους να μην ανανεώσουν όλες τις συμβάσεις εφόσον δεν έχουν εγγράψει πιστώσεις στον προϋπολογισμό τους.

Με άλλη τροπολογία που κατατέθηκε στο ίδιο νομοσχέδιο –αναμένεται να ψηφιστεί την ερχόμενη εβδομάδα- ανατίθεται στην ΤτΕ η προμήθεια ταινιών φορολόγησης καπνού.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ