ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατατέθηκε στη Βουλή το δεύτερο πακέτο προαπαιτούμενων

Κατατέθηκε στη Βουλή το δεύτερο πακέτο προαπαιτούμενων

Κατατέθηκε την Παρασκευή στη Βουλή το δεύτερο πακέτο προαπαιτούμενων. Το δεύτερο εκ των πολυνομοσχεδίων, φέρει τον τίτλο «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και άλλες διατάξεις», περιλαμβάνει τα προαπαιτούμενα για την δεύτερη αξιολόγηση μέτρα, και ζητούμενο είναι να ψηφιστεί άμεσα με επίγουσες κοινοβουλευτικές διαδικασίες. 

Στο νέο σχέδιο νόμου, περιλαμβάνονται άρθρα που αφορούν τις διαδικασίες σύστασης εμπορικών επιχειρήσεων, δίνοντας στο εξής τη δυνατότητα σύστασης χωρίς συμβολαιογραφικό έγγραφο εταιριών περιορισμένης ευθύνης, Ανώνυμων εταιριών, καθώς και προσωπικών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών.

Περιλαμβάνονται ακόμη και μια σειρά από άλλες διατάξεις που ρυθμίζουν πολλά ζητήματα:

-Επέρχονται νομοτεχνικές διορθώσεις και προσθήκες σε σειρά διατάξεων νόμου του 2016 περί δημοσίων συμβάσεων και προμηθειών.

-Καταργείται για τις εταιρείες συνδρομητικής τηλεόρασης ο χρονικός περιορισμός που ίσχυε μέχρι και το έτος 2014, ως προς τη δυνατότητά τους να διαθέτουν μέχρι και το μισό του 1,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών τους, στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου ως διαφημιστικού χρόνου για την τηλεοπτική διαφήμιση και προώθηση κινηματογραφικών έργων.

-Καταργούνται διατάξεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ψηφιακής Πολιτικής, και Υγείας.

-Ρυθμίζονται θέματα της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

- Καταργούνται διατάξεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ψηφιακής Πολιτικής και Υγείας

- Επανακαθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας των Φορτηγών Αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης.

Δείτε το νομοσχέδιο εδώ

Υπενθυμίζεται ότι χθες το βράδυ κατατέθηκε και το πρώτο εξ αυτών, επίσης με διατάξεις οικονομικού ενδιαφέροντος.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ