ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ίδρυμα για τη μελέτη, καταγραφή και ανάδειξη της ιστορίας της Κάσου

Ίδρυμα για τη μελέτη, καταγραφή και ανάδειξη της ιστορίας της Κάσου
Facebook

Δημοτικό ίδρυμα για τη μελέτη, καταγραφή και ανάδειξη της Κασιακής ιστορίας, πρόκειται να ιδρύσει ο δήμος Κάσου, ύστερα από ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Πρόκειται για ένα φιλόδοξο πρόγραμμα που ευελπιστούμε ότι θα «αγκαλιαστεί» από τους Κασιώτες και έτσι θα διασωθεί και θα αναδειχθεί η ιστορία του νησιού, όπως τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Κάσου Μιχάλης Ερωτόκριτος.

Ήδη, όπως επισημαίνει ο ίδιος, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από ιδιώτες, για να συνδράμουν προς την κατεύθυνση αυτή αντιλαμβανομένοι τη σημασία να διασωθεί η πολιτιστική κληρονομιά του νησιού

Το Ίδρυμα αυτό, το οποίο θα χρηματοδοτείται κυρίως από τον Δήμο Ηρωικής Νήσου Κάσου, θα εδρεύει στην Κάσο και θα διατηρεί παραρτήματα στους τόπους των εν Ελλάδι συγκροτημένων Κασιακών παροικιών (Ρόδο και Αθήνα). Η διεύθυνσή του θα ασκείται από Διοικητικό Συμβούλιο διοριζόμενο από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο με ένα ευρύ χρονικό ορίζοντα θητείας και θα αποτελείται από πρόσωπα εγνωσμένων ικανοτήτων, Κασιακής και μη Κασιακής καταγωγής, που θα διαθέτουν όλα εκείνα τα εχέγγυα και το πάθος για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων που θα τους ανατεθούν.

Μόνο μέσα από ένα τέτοιο εξειδικευμένο φορέα θα γίνει δυνατή η πλατιά έρευνα και η τεκμηριωμένη ανάδειξη σε βάθος χρόνου της Κασιακής ιστορίας που αποτελεί ένα διακεκριμένο κεφάλαιο της ιστορίας των Ελλήνων γενικότερα και των Δωδεκανησίων ειδικότερα.

Βασικούς άξονες της δράσης του θα αποτελέσουν:

α. Η συγκέντρωση και καταγραφή όλων των διασκορπισμένων ιστορικών πηγών και κειμηλίων που αφορούν την Κάσο και τους Κασιώτες με τη συγκρότηση και μεθοδική λειτουργία του «Ιστορικού Αρχείου της Κάσου».

β. Η συγκέντρωση όλων των παλαιότερων αλλά και των σύγχρονων έντυπων, οπτικοακουστικών και ψηφιακών εκδόσεων που αφορούν την ιστορία της Κάσου και η εναπόθεσή τους σε ειδικό τμήμα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κάσου «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΜΑΥΡΗΣ».

γ. Η συστηματική στήριξη της συγγραφής μονογραφιών, διδακτορικών διατριβών και άλλων μελετημάτων αναφορικά με την κασιακή ιστορία και η δημιουργία σοβαρών οπτικοακουστικών παραγωγών ιστορικής θεματολογίας σχετικών με την Κάσο και τους Κασιώτες.

δ. Η συγκρότηση εξειδικευμένων τμημάτων:

i.«Ναυτικού Αρχείου της Κάσου» μέσω του οποίου θα αποθησαυριστούν τα τεκμήρια της λαμπρής Κασιώτικης ναυτοσύνης και θα συμπληρώσουν την εξαιρετική συλλογή του «Ναυτικού Μουσείου της Κάσου - Συλλογή Αντώνη Χατζηπέτρου».

ii.«Αρχείο Αιγυπτιωτών Κασίων» για τη συγκέντρωση όλων εκείνων των στοιχείων που αφορούν και αναδεικνύουν την πορεία της περίφημης Κασιακής παροικίας της Αιγύπτου.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ