ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός 2022»: Αφιερωμένο στη Μικρασιατική Καταστροφή το πρόγραμμα του θεσμού

«Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός 2022»: Αφιερωμένο στη Μικρασιατική Καταστροφή το πρόγραμμα του θεσμού

Το πρόγραμμα του θεσμού «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός 2022» του υπουργείου Πολιτισμού, αφιερώνεται στην εκατονταετηρίδα μνήμης της Μικρασιατικής Καταστροφής.

Παράλληλα, το υπουργείο ανακοινώνει ειδική πρόσκληση για την επιχορήγηση προγραμμάτων και δράσεων που θα υλοποιηθούν από τα Δευτεροβάθμια Προσφυγικά Σωματεία και τις Ομοσπονδίες Προσφυγικών Συλλόγων και Ενώσεων, με την προϋπόθεση οι φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων. Διαφορετικά θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής τους στο Μητρώο έως και τις 16 Φεβρουαρίου 2022. Η αξιολόγηση θα γίνει από πενταμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή του ΥΠΠΟΑ.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων και των δράσεων «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός» για το 2022, το οποίο είναι αποκλειστικά αφιερωμένο στη Μικρασιατική Καταστροφή, θα συγκροτηθεί από τις προτάσεις που θα επιλεγούν από Ειδική Επιτροπή του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης, μέσω της ηλεκτρονικής πύλης Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠΠΟΑ drasis.culture.gr.

Οι θεματικοί άξονες του προγράμματος «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός 2022»

Οι θεματικοί άξονες των προγραμμάτων και δράσεων του μονοθεματικού για το 2022 «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός» θεσμού (15 Ιουλίου έως και 15 Σεπτεμβρίου σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία ανά την επικράτεια) είναι οι εξής:

* Καταγραφή και τεκμηρίωση της ιστορίας των κοινοτήτων που εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα, καθώς και της εξέλιξής τους μετά την εγκατάσταση (αρχειακή έρευνα, καταγραφή προφορικών μαρτυριών με τη χρήση των μεθόδων της προφορικής ιστορίας και του εθνογραφικού κινηματογράφου)

* Ανάδειξη και προβολή όψεων της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς του προσφυγικού ελληνισμού, που απαντώνται μέχρι σήμερα στον ελλαδικό χώρο (εθιμικά δρώμενα, διατροφική κληρονομιά, τεχνογνωσίες και καλλιεργητικές πρακτικές, μουσικοχορευτικές παραδόσεις της υπαίθρου και του αστικού χώρου κ.λπ.).

* Συγκρότηση και ψηφιοποίηση φωτογραφικών αρχείων, τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση και ανάδειξη μουσειακών συλλογών.

* Εντυπες και ψηφιακές εκδόσεις.

* Εκπαιδευτικές δράσεις.

* Οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, εκθέσεων, εκδηλώσεων.

* Διοργάνωση δράσεων για την ανάδειξη της συμβολής του ελληνισμού της Μικράς Ασίας και της βόρειας και ανατολικής Θράκης στην ανάπτυξη του αθλητισμού και της αθλητικής παιδείας στην Ελλάδα.

Η ηλεκτρονική πύλη για την κατάθεση των προτάσεων θα ανοίξει από την Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022 και θα λειτουργήσει έως και την Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2022. Η προκήρυξη θα δημοσιοποιηθεί τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022, ταυτόχρονα με το άνοιγμα της πύλης. Προτάσεις μπορούν να υποβάλλουν οι ΑΜΚΕ, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο του ΥΠΠΟΑ. Κάθε ΑΜΚΕ έχει δικαίωμα να υποβάλει μία πρόταση.

Για τις ΑΜΚΕ που θα επιλεγούν, θα καταρτιστούν συμβάσεις με την Εθνική Λυρική Σκηνή. Τα δικαιώματα, για τη μετέπειτα χρήση των παραγωγών, ανήκουν αποκλειστικά στους δημιουργούς τους.

Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης των προτάσεων θα είναι επταμελής και θα ανακοινωθεί την ίδια μέρα με τη δημοσιοποίηση της προκήρυξης.

Η επιλογή των προτάσεων θα ξεκινήσει την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2022 και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν έως τις 31 Μαρτίου 2022.

Κάθε πρόταση πρέπει να συνδυάζει τουλάχιστον δύο από τους έξι τομείς: Μουσική, Θέατρο, Χορό, Μουσικό Θέατρο, Εικαστικές Τέχνες/ performance, Παραστάσεις/ δράσεις για παιδιά και εφήβους.

Οι προτάσεις πρέπει να εμπίπτουν στις κάτωθι κατηγορίες κοστολόγησης, για το σύνολο της κάθε παραγωγής, με την υποχρέωση παρουσίασης δύο παραστάσεων, σε χώρο που θα καθοριστεί από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης. 15.000 ευρώ σύν ΦΠΑ για 40 παραγωγές, 30.000 ευρώ συν ΦΠΑ για 20 παραγωγές, 60.000 ευρώ συν ΦΠΑ για 10 παραγωγές. Σύνολο: 70 παραγωγές, συνολικού προϋπολογισμού 1.800.000 ευρώ συν ΦΠΑ.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ