TECH

Σεμινάρια Δημοσιογραφίας Δεδομένων από το ECI στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Σεμινάρια Δημοσιογραφίας Δεδομένων από το ECI στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
swissnex

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επικοινωνίας (ΕCI) σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (γραφείο του Ευρωκοινοβουλίου στην Αθήνα) θα πραγματοποιήσει δύο κύκλους Σεμιναρίων- Εργαστηρίων Δημοσιογραφίας Δεδομένων. 

Οι συναντήσεις, που θα υλοποιηθούν Παρασκευή 20 Οκτωβρίου και 10 Νοεμβρίου, 9:30 – 14:30 θα είναι ανοιχτές στην κοινωνία, στις σχολές, στους φοιτητές Επικοινωνίας – Δημοσιογραφίας, καθώς και σε επαγγελματίες του χώρου.

Tην ευθύνη του κύκλου την έχει ο res. Χάρης Παπαγεωργίου. Η διδακτική ομάδα θα παρουσιάσει τις νέες δυνατότητες που δίνονται στους επικοινωνητές να ασκήσουν ερευνητική δημοσιογραφία, να αντλήσουν πληροφορίες και θεματολογία καθώς και να προασπίσουν με τον καλύτερο τρόπο την Ποιοτική Δημοσιογραφία και τα συμφέροντα της Δημόσιας Σφαίρας.

Στον ψηφιακό κόσμο, όπου τα πάντα μπορούν να τεκμηριωθούν/ερευνηθούν με αλφαρηθμητικά στοιχεία, η δημοσιογραφία δεδομένων ανακαθορίζει τον κώδικα επικοινωνίας αλλά και τη μέθοδο ανεύρεσης και σύνθεσης των δημοσιογραφικών αφηγημάτων που έχουν ως κεντρική πηγή τα στατιστικά δεδομένα (και όχι μόνον).

Τα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιου βρίσκονται στην διεύθυνση: Ξενοφώντος 2 και Αμαλίας, Σύνταγμα. Για την παρακολούθηση είναι απαραίτητη ηλεκτρονική εγγραφή, η οποία συμπληρώνεται ΕΔΩ.

Tα δύο μεταπτυχιακά προγράμματα του ECI

To Eυρωπαϊκό Ινστιτούτο Επικοινωνίας (ΕCI – European Communication Institute) είναι Συνέργεια Ευρωπαϊκών Δημοσίων Οντοτήτων, στην ανώτατη παιδεία, τις τεχνολογίες γλώσσας / πολιτισμού και την έρευνα. Δέχεται υποψηφιότητες για τα διετή, δίγλωσσα αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ Μεταπτυχιακα του προγράμματα, που υλοποιoύνται στην Αθήνα και την Βιέννη, για την περίοδο 2017-19.

Το ΠΜΣ «Ποιοτική Δημοσιογραφία και Νέες Τεχνολογίες» οδηγεί στην απόκτηση του τίτλου M.A. (Master of Arts in Quality Journalism & New Technologies). Εξετάζει θεωρητικά και εφαρμοσμένα τις παραμέτρους που αριστοποιούν το λειτούργημα της Επικοινωνίας / Δημοσιογραφίας με έμφαση στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ψηφιακής τεχνολογίας.

Το πρόγραμμα «Δημιουργία Περιεχομένου και Στρατηγική Επικοινωνίας» (CMCS – Μaster of Arts in Content Marketing and Communication Strategy) δίνει έμφαση στις τεχνολογίες παραγωγής περιεχομένου και την Διαχείριση Ψηφιακών –ή ψηφιοποιημένων- ΜΜΕ)
Τα παραπάνω εκκινούν Νοέμβριο του 2017, απευθύνονται σε στελέχη Επικοινωνίας, πτυχιούχους σχολών κοινωνικών/ανθρωπιστικών επιστημών και ΜΜΕ. Οι επιλεγέντες πρέπει να είναι σε θέση να ταξιδέψουν στην Αυστρία κατ’ελάχιστον για 2 εντατικές περιόδους, στην διάρκεια του Προγράμματος.

Για την υλοποίηση των ΠΜΣ συνεργάζονται οι παρακάτω δημόσιοι και κοινωφελείς Ευρωπαϊκοί φορείς: Αυστριακό κρατικό πανεπιστήμιο DUK (Donau Universität Krems) , Ερευνητικό Ίδρυμα ‘Αθηνά’ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθανασίου Βασ. Μπότση (κοινωφελής φορέας συνεποπτευόμενος από το Υπουργείο Παιδείας), Εργαστήριο Επικοινωνίας και Τεχνολογίας ΜΜΕ, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Το Πρόγραμμα διαθέτει ISO, έχει βραβευθεί από την ανεξάρτητη επιτροπή που εισηγείται ετησίως τα Βραβεία του Ιδρύματος για την Προαγωγή της Δημοσιογραφίας Α.Β. Μπότση, και είναι σχεδιασμένο με τρόπο που να εξυπηρετεί εργαζόμενους υποψήφιους, π.χ στελέχη επιχειρήσεων Επικοινωνίας.

Το κόστος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, για το σύνολο της διάρκειάς του, είναι 9150 ευρώ και περιλαμβάνει το κόστος διαμονής/διατροφής των δύο περιόδων, στο Πανεπιστήμιο, στην Βιέννη. Κατόπιν αιτήματος και αν πληρούνται προϋποθέσεις, προβλέπεται τμηματική καταβολή που ολοκληρώνεται έως 15 μήνες από την εγγραφή. Οι πρόσοδοι του ΠΜΣ αξιοποιούνται αποκλειστικώς για την ανάπτυξή του.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους (βήμα 1) αποστέλλοντας βιογραφικό σημείωμα ηλεκτρονικά, στην διεύθυνση info.qjnt@gmail.com

ΔΗΜΟΦΙΛΗ