TECH

Μία… Φαιστός για το ελληνικό 5G

Μία… Φαιστός για το ελληνικό 5G

Το πλάνο της για την καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των δικτύων κινητής τηλεφωνίας 5ης γενιάς αρχίζει να θέτει σε εφαρμογή το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο προχωρά άμεσα στη δημιουργία ενός επενδυτικού fund, στόχος του οποίου είναι να χρηματοδοτήσει εφαρμογές και λύσεις που θα αξιοποιούν το 5G.

Παράλληλα, η διαδικασία για την εκχώρηση του φάσματος συχνοτήτων στους παρόχους προχωρά κανονικά με το κείμενο της σχετικής προκήρυξης από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) να αναμένεται να τεθεί πολύ σύντομα σε δημόσια διαβούλευση.

Το fund θα ονομάζεται Φαιστός και διαχειριστής του θα είναι η εταιρεία «Συμμετοχές 5G Α.Ε.» (5G Ventures), η σύσταση της οποίας περιλαμβάνεται στο επερχόμενο νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που αφορά τη δημιουργία του Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το νομοσχέδιο είναι σε δημόσια διαβούλευση από την περασμένη Παρασκευή (10/7) και εκεί υπάρχουν οι προτεινόμενες διατάξεις τόσο για τη σύσταση της 5G Ventures όσο και για το ταμείο Φαιστός.

Τα κεφάλαια για το ταμείο θα προέλθουν από τον διαγωνισμό για την εκχώρηση των συχνοτήτων που θα χρησιμοποιηθούν για το 5G.

Η ΕΕΤΤ ετοιμάζεται να ξεκινήσει άμεσα τη δημόσια διαβούλευση για τη δημοπρασία με τη σχετική διαδικασία να αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2020.

Από τα κεφάλαια που θα εισρεύσουν στα ταμεία του Δημοσίου από τις συχνότητες για το 5G, το 25% θα οδεύσει στο Φαιστός, στο οποίο θα επιδιωχθεί να υπάρξει και ιδιωτική χρηματοδότηση.

Σύμφωνα με τις διατάξεις που είναι προς δημόσια διαβούλευση, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών «Ταμείο Φαιστός» έχει ως αποκλειστικό σκοπό τις επενδύσεις σε επιχειρήσεις, ο οποίες εδρεύουν στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτη χώρα, υπό την προϋπόθεση ότι δραστηριοποιούνται στην έρευνα ή/και ανάπτυξη προϊόντων ή/και υπηρεσιών που λειτουργούν σε υποδομές 5G (ή σχετικές με αυτές) αυτών στην Ελλάδα, ενδεικτικά στους ακόλουθους κλάδους: μεταφορές/εφοδιαστική (logistics), μεταποίηση, βιομηχανία, αγαθά και δίκτυα κοινής ωφέλειας, υγεία, τουρισμός, πληροφόρηση και μέσα ενημέρωσης.

Το ταμείο θα μπορεί να επενδύει τόσο σε νέα όσο και υφιστάμενα επιχειρηματικά σχήματα όσο και σε εισηγμένες επιχειρήσεις υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Σημειωτέον πως η δημιουργία 5G fund είναι ιδιαίτερα πρωτότυπη αλλά θεωρείται ότι μπορεί να συμβάλλει στην ταχύτερη δημιουργία ενός καινοτόμου οικοσυστήματος που θα αξιοποιήσει τις δυνατότητες των δικτύων 5ης γενιάς και ενδεχομένως να φέρει τη χώρα μας στην πρωτοπορία του συγκεκριμένου τομέα σε ευρωπαϊκό -τουλάχιστον- επίπεδο.

Σύμφωνα με παρατηρητές της αγοράς, το μεγάλο πλεονέκτημα του 5G δεν είναι ότι προσφέρει ακόμη πιο υψηλές ταχύτητες σύνδεσης αλλά έχει άλλα χαρακτηριστικά όπως είναι το χαμηλό latency (απόκριση) και η δυνατότητα για ταυτόχρονη λειτουργία εκατοντάδων χιλιάδων συσκευών σε μία κεραία, τα οποία δημιουργούν προοπτικές για την ανάπτυξη νέων και εξαιρετικά καινοτόμων εφαρμογών και υπηρεσιών.

Η 5G Ventures, η οποία θα διαχειρίζεται το Φαιστός, θα είναι θυγατρική της «Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.» (ΕΕΣΥΠ), θα έχει 7μελή συμβουλευτική επιτροπή, ενώ η επενδυτική επιτροπή θα αποτελεί από 3 έως 5 άτομα. Τα μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής όπως και το 5μελές διοικητικό συμβούλιο θα ορίζονται από τα υπουργεία Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης αλλά και την ΕΕΣΥΠ. Η επενδυτική επιτροπή θα ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ